ศบค.เตือนร้านอาหารหลังผ่อนคลาย ผิดครั้งแรกตักเตือน ผิดครั้งสองสั่งปิดทันที!!

Advertisement ศบค.เตือนร้านอาหารหลังผ่อนคลาย ผิดครั้งแรกตักเตือน ผิดครั้งสองสั่งปิดทันที หลังจ่อให้นั่งกินที่ร้านอาหาร 25 % ไม่เกิน 3 ทุ่ม ขายกลับบ้านถึง 5 ทุ่ม วันที่ 15 พ.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) กล่าวว่า การปรับระดับมาตรการพื้นที่ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโควิด 19 (อีโอซี) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เสนอต่อที่ประชุม ศปก.ศบค.มีมติเห็นชอบ คือ 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จากเดิม 6 จังหวัด ลดเหลือเพียง 4 จังหวัด คือ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งมาตรการนั้นจะมีการปรับคือนั่งกินอาหารที่ร้านได้ไม่เกิน 25% เปิดเวลาไม่เกิน 21.00 น. และขายกลับบ้านไม่เกิน 23.00 น. 2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) จาก […]