ศธ.เตรียมขอปรับ ระยะห่างเหลือ1เมตร ระดมจัดฉีดวัคซีนในโรงเรียน

Advertisement พร้อมรับเปิดเทอม เตรียมขอศบค. ลดระยะห่างห้องเรียนเหลือ 1 เมตร ย้ำทุกโรงเรียนทำตามแผน ยามเจอเด็กติดเชื้อ ระดมฉีดวัคซีนถึงที่ กังวลวัคซีนเด็ก มาช้ากว่ากำหนด วันที่ 18 เม.ย.2565 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่าทางกระทรวง เตรียมเสนอศบค. ลดการเว้นระยะห่างในห้องเรียนจากเดิม 1.5 เมตร เหลือ 1 เมตรเพื่อให้นักเรียนมาเรียนเพิ่มได้มากขึ้น Advertisement ทั้งนี้การเปิดภาคเรียนนั้น ทางกระทรวงยืนยันหลักการเปิดพร้อมกันทุกโรงเรียนตามปกติ หากมีการระบาดให้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ หากติด1-2 คนให้ปิดชั้นเรียน หากติดเกิน 5 คนให้ปิดยกชั้นหรือทั้งตึก เป็นเวลา 3-7 วัน แต่ไม่ใช่ปิดโรงเรียน Advertisement ส่วนการฉีดวัคซีนนักเรียนนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ โดยนักเรียนอายุ 12-18 ปี ได้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้วกว่า 80% ส่วนเข็ม 2 นั้นยังได้รับวัคซีนค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่งเพราะไม่ได้มีการวางแผนการฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งและเข็มสองให้ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงจะปรับแนวทางการฉีดโดยให้ไปฉีดที่โรงเรียน […]

ศธ. ประกาศหลักเกณฑ์เปิดรร.-สถาบันการศึกษา กำหนดไม่เกิน 25 คน/ห้อง

เฟสแรก รร.กินนอน เฟสสอง ไปกลับ ระบุการจะเปิดได้ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินหลายด้าน ต้องฉีดวัคซีนไม่น้อยว่า 85% จะจัดเรียนปกติ หรือออนไลน์ หรือผสมผสานได้ กำหนดไม่เกินห้องละ 25 คน พร้อมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 20 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบในการพิจารณาการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การสอน การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ระยะ คือ ระยะแรก สำหรับโรงเรียนพักนอน ซึ่งดำเนินการตามโครงการ Sandbox: Safety zone in School มาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 […]

ครูทั่วประเทศเป็นหนี้สหกรณ์ฯ สูงสุด 9 แสนล้าน ศธ. เผยข่าวดี เร่งช่วยแก้หนี้ทุกระดับชั้น

ศธ. เปิดตัวเลขครูทั่วประเทศ เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มากเป็นอันดับ 1 จำนวนกว่า 9 แสนล้านบาท เร่งช่วยแก้ปัญหาครูทุกระดับชั้น หนี้ระดับปกติ – หนี้หนักขั้นวิกฤต บรรเทาความเดือดร้อนแม่พิมพ์ของชาติ วันที่ 23 กันยายน 2564 ข่าวช่อง 3 รายงานว่า นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจะนำร่องในแก้ปัญหาในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพราะจากการสำรวจพบว่า ครูส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู มากกว่าเป็นหนี้ที่สถาบันการเงินอื่น ๆ ซึ่งภาพรวมครูทั่วประเทศพบว่า เป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ประมาณ 8-9 แสนล้านบาท โดยขณะนี้ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อยู่ระหว่างถอดบทเรียนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ และกำแพงเพชร เนื่องจากสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาหนี้สินครู จึงต้องศึกษาว่าที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาอย่างไร พร้อมเสนอมาตรการแก้ไข ซึ่งจะนำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดเป็นแนวทางต่อไป ทั้งนี้ จะสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาเสนอให้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พิจารณา หากเห็นชอบก็จะเร่งดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาและลดความเดือดร้อนให้ครูโดยเร็ว ภายในเดือนตุลาคมนี้ จะคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู […]

ศธ. เผย ผู้ปกครอง 90% ยินดีให้ลูกฉีดวัคซีน สพฐ.ย้ำ!! ใช้ไฟเซอร์ฉีดนักเรียน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดข้อมูล ผู้ปกครอง 90% ยินดีให้ลูกฉีดวัคซีน สพฐ.ย้ำ!! ใช้ไฟเซอร์ฉีดนักเรียน เริ่มเปิดยื่นความประสงค์ 21 ก.ย. ได้วัคซีน 28 ก.ย.นี้ วันที่ 20 ก.ย.64 นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการฉีดวัคซีนให้นักเรียนอายุ 12-18 ปีนั้น ว่า จากการทำความเข้าใจเบื้องต้นผู้ปกครองกว่าร้อยละ 90 ที่ยินดีให้ลูกฉีดวัคซีน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ. )แจ้งว่าวัคซีนจะเข้ามาวันที่ 28 กันยายนนี้ ดังนั้นคาดว่านักเรียนจะได้รับการฉีดวัคซีนตามวันและเวลาที่กำหนดแน่นอน ด้าน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อยู่ระหว่างสร้างความเข้าใจถึงข้อดีของการได้รับวัคซีนเพื่อให้ผู้ปกครองใช้ประกอบการตัดสินใจ ในใบแจ้งความประสงค์ยินยอม หรือไม่ยินยอมซึ่งตรงนี้ เป็นสิ่งที่สพฐ. กำลังรอตัวเลขที่ชัดเจนเช่นเดียวกัน เพราะยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เปิดให้ผู้ปกครองแสดงความประสงค์ โดยจะเริ่มเปิดให้ยื่นความประสงค์ต่อสถานศึกษา ในวันที่ 21-24 กันยายน จากนั้นสถานศึกษาจะส่งข้อมูลให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ก่อนส่งให้ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เพื่อจัดส่งให้สาธารณสุขจังหวัด […]

ศธ.ย้ำชัด เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ห้ามลักไก่หักค่าเทอมที่ค้าง

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ย้ำโรงเรียนจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ต้องส่งถึงมือผู้ปกครอง ห้ามหักค่าเทอม ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดความคืบหน้ามาตรการการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท ให้กับนักเรียนทั่วประเทศจำนวน 11 ล้านคน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ล่าสุดวันนี้(6 กันยายน 2564) น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่ จ.นครปฐม เพื่อตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง จำนวน 2,000 บาท ว่า จากข้อมูลของ จ.นครปฐมพบว่า นักเรียน นักศึกษา มีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินทั้งสิ้น 145,940 คน รวมเป็นเงิน 291,880,000 บาท และจากที่รับรายงานพบว่าภาพรวมนักเรียน นักศึกษา ในทุกสังกัดได้รับเงินไปแล้ว 40% หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติจ่ายเงินกว่า 22,000 ล้านบาท เพื่อมาเยียวยานักเรียน ผู้ปกครองท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 […]

ศธ. เคาะจ่าย เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท วันที่ 31 ส.ค.

เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท โอนวันไหน ล่าสุด ไทยคู่ฟ้า เผย เริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 ส.ค. – ต้นเดือน ก.ย. นี้ พร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง หากยังไม่ได้รับสิทธิ วันที่ 22 ส.ค.64 ความคืบหน้า โอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยรายละเอียดว่า ศธ. พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ถึงมือผู้ปกครองภายใน 7 วัน ความคืบหน้ามาตรการให้ความช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาช่วงโควิด-19 โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน ครอบคลุมนักเรียนทุกสังกัดกว่า 11 ล้านคน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจ่ายภายใน 7 วัน หลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง คาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ภายในวันที่ 31 ส.ค. – ต้นเดือน ก.ย. นี้ […]

ศธ. จ่อชง ครม. แจกเงินนักเรียน คนละ 2,000 บาท 10.8 ล้านคน จ่ายตรงผู้ปกครอง

ศธ.เผยมาตรการช่วยโควิด จ่อชง ครม. ของบฯ 2.1 หมื่นล้าน แจกเงินนักเรียนคนละ 2,000 บาท กว่า 10.8 ล้านคน จ่ายตรงผู้ปกครอง ช่วยค่าใช้จ่ายการเรียนรู้ เช่น ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต วันนี้ (24 ก.ค.64) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือการออกมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 ก.ค.ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เสนอ 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ในวัยเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมประมาณ 10.8 ล้านคน […]

ด่วน! ศธ.ออกประกาศ สั่งโรงเรียนคืนค่าเทอม ส่วนไม่ได้สอนช่วงโควิด

ด่วน! ศธ.ออกประกาศ สั่งโรงเรียนคืนค่าเทอม ส่วนไม่ได้สอนช่วงโควิด-ช่วยผู้ปกครอง ให้ผ่อนผันหรือขยายระยะเรียกเก็บเงินตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป เมื่อวันที่ 31 พ.ค.64 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษา จำนวนมาก นั้น ตนได้รับทราบปัญหาดังกล่าว และมีนโยบายให้ต้นสังกัดของโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ไปดำเนินการแก้ไขปัญหา และเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา ตนก็ได้ลงนามในประกาศ ศธ. เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวต่อว่า ในประกาศดังกล่าวระบุ ว่า อนุสนธิประกาศ ศธ. เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด- […]

‘หมอธี’อัดอั้น กระทรวงศึกษาฯมีแต่เรื่อง แก้อะไรก็ติดปัญหาเยอะ ถ้ายุบได้น่าจะดี

  เมื่อวันที่ 10 ม.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวปาฐกถาหัวข้อ “การศึกษาปฐมวัยเพื่อสังคมที่เสมอภาคและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามเศรษฐศาสตร์ รางวัลโนเบล” ในงานมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ว่า ปัจจุบันเด็กไทยประมาณ 50% เป็นเด็กกำพร้าเทียม คือไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ซึ่งตัวเลขทั้งโลกชัดเจนอยู่แล้วว่าเด็กอยู่กับพ่อเดี่ยวแม่เดี่ยว ประมาณ 70% เพราะปัญหาครอบครัวหย่าร้าง แต่นั่นก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามีคุณภาพ แต่สำหรับประเทศไทยเด็กกำพร้าเทียม ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่จึงมีปัญหา และเมื่อไปอยู่ในสถานศึกษาก็เหมือนถูกซ้ำเติมเข้าไปอีกเพราะโรงเรียนไม่มีคุณภาพ รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า นโยบายด้านการศึกษาไม่ใช่ออกโดยไม่รู้ว่าอะไรดี ไม่ดี หรือทำเพียงการเพิ่มดีกรีให้แก่ครู เพิ่มเงินเดือนครู เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ครูสอนดีขึ้น และการพัฒนาเด็กที่ดีควรลงทุนตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย เราต้องลงทุนสำหรับเด็กเล็กอย่างจริงจัง เพราะสมองเด็กกำลังสร้าง ถ้าช้ากว่านี้จะสายไป นอกจากนี้ การศึกษาปฐมวัยต้องเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้แก่เด็ก ซึ่งขณะนี้มีการส่งเสริมทักษะให้แก่เด็กมหาวิทยาลัย เด็กอาชีวะ แต่ไม่ค่อยเห็นการพัฒนาเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเกิดจากตอนเด็กเล็กไม่ได้มีการปลูกฝังทักษะเหล่านี้ หลักสูตรไฮสโคปเป็นหลักสูตรเน้นการปฏิบัติ การฝึกฝนทักษะที่จำเป็นแก่เด็ก ซึ่งในส่วนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร เพราะติดปัญหาหลายอย่าง ซึ่ง ศธ.เป็นกระทรวงที่มีแต่เรื่อง กระทรวงที่ตนดูแลนี้ถ้ายุบได้น่าจะดีที่สุด และตนก็ไม่รู้สึกเสียดายตำแหน่งด้วย. ข่าวจาก : ไทยรัฐออนไลน์

‘หมอธี’ ปลื้มได้ครูธุรการเกือบ3หมื่นคน ฝากความหวังช่วยปราบโกง

  "ธีระเกียรติ" สั่ง สพฐ. คิดเส้นทางการเติบโตครูธุรการทั่วประเทศ ย้ำภาระงานต้องแบ่งให้ชัดเจนคนได้เงินเดือน 9 พันบาท และคนได้เงิน 1.5 หมื่นบาท อยากให้ครูธุรการช่วยเป็นมือปราบโกง ศธ.  วันนี้ (7 ธ.ค.) ที่โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานจัดการอบรบเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ให้กับครูธุรการทั่วประเทศ ว่า ในการจัดทำนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน จนได้ครูธุรการมาเกือบ 30,000 คน ซึ่งแรกเริ่มมีคนปรามาสว่าไม่สามารถทำได้ แต่ท้ายสุดเรื่องนี้ได้รับการตอบรับจาก สพฐ.ที่ทำงานหนักจนประสบความสำเร็จ เมื่อมีครูธุรการเกิดขึ้นจะเกิดผลดีกับระบบการศึกษาคือ ครูผู้สอนได้ลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้อง สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากงานธุรการไม่ใช่งานถนัดของครู จึงต้องมีผู้ถนัดงานด้านนี้มาทำโดยเฉพาะ  ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นผลพลอยได้คือ ครูธุรการเหล่านี้จะเป็นมือเป็นไม้ในการปราบโกงให้กับ ศธ. ครูเหล่านี้จะเข้ามาร้องเรียนเมื่อพบการกระทำผิดของผู้บริหาร เมื่อมีการจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนขึ้น ตนจึงเข้าร่วมเพื่อมอบนโยบายในการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนพร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาทต่อเดือน […]