การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 28 อัตรา บัดนี้-7 มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน 28 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2564 การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน เลขที่ รพ.ชก.o410/261/2564 ด้วยกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ ศูนย์ซ่อมบำรุง ด้านลากเลื่อน ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานจำนวน 28 อัตรา วุฒิ ปวช. Advertisement การรับสมัคร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ทำการกองกองซ่อมบำรุงรถดีเซลรางเขตกรุงเทพ ถนนเลียบคลองกรุงเกษม แขวงรอง เมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 – 2204524 […]