ศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

Advertisement   สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2564 สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม QRCode ท้ายหนังสือนี้ พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร มายังสำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง ทาง E-mail : dmmc.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 2-10 ส.ค.64

  สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 สิงหาคม 2564 สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2564 1. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล  8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3. ผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. พนักงานเปล ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 8 อัตรา ผ่าน ก.พ. 4-31 ส.ค.64

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.** ตั้งแต่วันที่ 4-31 สิงหาคม 2564 กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต (1.) นักโภชนาการปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2.) โภชนากรปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (3.) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา (4.) เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (5.) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (6.) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ […]

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป บัดนี้-23 ก.ค.64

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตั้งแต่วันที่ 5-23 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 5-23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบรรจุข้าราชการ 9 ก.ค.- 3 ส.ค. 2564

  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (ผ่าน ก.พ.) สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.- 3 ส.ค. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

ศาลอาญากรุงเทพใต้ รับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม บัดนี้- 4 มิ.ย.64

  สำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2564 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา การรับสมัคร ขอและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสัมครได้ที่สำนักอำนวยการประจำศาลอายากรุงเทพใต้ ชั้น 2 ช่องหมายเลข 3 (งานสารบรรณ) ซอยเจริยกรุง 63 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มิถุนายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม บัดนี้-31 พฤษภาคม 2564

  ศาลจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2564 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอุบลราชธานี การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา การรับสมัคร ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่สำนักงานประจำ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มงานคลัง (งานพัสดุ) ชั้น 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการแพทย์ รับสมัครเจ้าพนักงานเภสัชกรรม วุฒิ อนุปริญญา 11-18พ.ค.64

  กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี) 4 อัตรา วุฒิ อนุปริญญา การรับสมัคร สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตที่  https://dms.thaijobjob.com ตลอด 24ชม. ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. 4 อัตรา 24-31พ.ค.64

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน 4 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ปฏิบัติงาน การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://cifs.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมปศุสัตว์ รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 13-19 พ.ค.64

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ถนนมหาดไทยบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2