มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 13 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค.64

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย Advertisement 1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง วุฒิ ม.3/ม.6 2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 84 อัตรา 6-14 ก.ย.64

  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 84 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. นักเทคนิคการแพทย์ กองพยาธิกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาเทคนิคการแพทย์) และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักวิชาการสถิติ กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 3. นักจัดการงานทั่วไป กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพณิชยการ, สาขาการจัดการ, สาขาการบริหารงานบุคคล, สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,สาขาการบัญชี, สาขาการเงินการธนาคาร 4. นักจัดการงานทั่วไป กองแพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 […]

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

  โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ม.3/ม.6 4. พนักงานบริการ (รปภ.) 1 อัตรา ม.3/ม.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน โทร 0-5471-9000 ต่อ 1409 ระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม 2564 […]

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา

  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 7 อัตรา (สภากาชาดไทย ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานราชการ) ตั้งแต่วันที่ 13-26 สิงหาคม 2564  ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งที่ 1 พยาบาล 3-5 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล ตำแหน่งที่ 2 ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 1-4 ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ตำแหน่งที่ 4 พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ตำแหน่งที่ […]

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณ 19 อัตรา

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6  ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา 2. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา 3. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา 4. พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) 3 อัตรา 5. พนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาราชการ (สมัครออนไลน์) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา รับสมัครพนักงาน 10 อัตรา บัดนี้-20 ส.ค.64

  สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2564 สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา ที่ 026 / 2564 การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 1. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 2. ช่างเทคนิค จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครถึง ฝ่ายบริหารสำนักงาน สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคาร 14 ชั้น เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 […]

สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา บัดนี้-24 ส.ค.64

  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2564 (หมายเหตุ สภากาชาดไทย ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานราชการ) ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) งานกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี  ด้านการบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, สังคมศาสตร์ 2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลือดแดง ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3.ตำแหน่ง พยาบาล (ชั่วคราว) งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี (ปฏิบัติงานที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 1 อัตรา […]

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 อัตรา

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 50 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักฟิสิกส์การแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.โท 4. พนักงานซักฟอก 1 อัตรา 5. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. พนักงานบริการ (ความสะอาด) 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. พนักงานบริการ (รปภ.) 6 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. พนักงานประจำห้องยา 4 […]

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครพนักงาน 17 อัตรา 2-10 ส.ค.64

  สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 สิงหาคม 2564 สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2564 1. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล  8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3. ผู้ช่วยพยาบาล ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. พนักงานเปล ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. พนักงานบริการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล […]

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2564 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา (เลือกจังหวัดได้) วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 1) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) 1 อัตรา 2) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) 1 อัตรา 3) สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 (อุบลราชธานี) 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. ตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล 1 […]

1 44 45 46 49
error: