โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) Advertisement 1. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nko-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา 5-9 ก.ค.64

  กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง กลุ่มงานตามลักษณะงาน และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.วัฒนานคร จว.สระแก้ว) […]

โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา 2-12 ก.ค.64

  โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 กรกฎาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ชื่อตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี […]

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา บัดนี้- 9 ก.ค.64

  โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ รับสมัครบุคคลพลเรือนบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2 พนักงานบริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานช่วยการพยาบาล 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2564 ถึง 9 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ ) ณ ฝ่ายธุรการและกำลังพล โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ และต้องสมัครด้วยตนเอง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมแผนที่ทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.28มิ.ย.-6ก.ค.64

  กรมแผนที่ทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ 1. กลุ่มงานเทคนิค คุณวุฒิ ปวช. – ปวส. ทุกสาขาวิชา 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง) 2. กลุ่มงานบริการ คุณวุฒิ ม.6 – ปวส. ทุกสาขาวิชา 2 อัตรา (เพศชาย/หญิง) การยื่นใบสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานตามข้อ 4 (ทั้งฉบับจริง และถ่ายเอกสาร) ด้วยตนเอง ณ กองกำลังพล กองบัญชาการ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม. ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564 เฉพาะวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา บัดนี้-22 มิ.ย.64

  กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2564 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3/ม.6 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา (หญิง) วุฒิ ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี  2 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. ตำแหน่ง ช่างเสรรพาวุธ 1 อัตรา […]

กรมการขนส่งทหารบก สอบบรรจุนายทหารประทวน50อัตรา บัดนี้-1ก.ค.64

  กรมการขนส่งทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปี 2564 กลุ่มที่ 1 พลขับ จำนวน 27 อัตรา วุฒิ ม.6 กลุ่มที่ 2 ทักษะช่างซ่อม จำนวน 23 อัตรา วุฒิ ปวช. (ช่างเครื่องมือกล, ช่างยานยนต์, ช่างยานยนต์ล้อ, ช่างเครื่องยนต์เรือ, ช่างซ่อมยานยนต์สายขนส่ง) ติดต่อสมัครด้วยตนเองเฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา 0830 – 1600 บัดนี้-1ก.ค.64 ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก กรุงเทพฯ (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 – 2241 – 0959 และ โทร.ทบ. 94510) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครพนักงานธุรการ28มิ.ย.-2ก.ค.64

  สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.30 – 15,30 นาฬิกา) ณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก อาคารกรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการพลเรือนทหาร รับสมัครพนักงานบริการ กร.ทหาร 24 มิ.ย.64

  กรมกิจการพลเรือนทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 16-24 มิถุนายน 2564 กรมกิจการพลเรือนทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่ง พนักงานบริการ กร.ทหาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3-ม6 การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึง 24 มิถุนายน 2564 (ไม่นับวันหยุดราชการ) เวลา 0830 – 1500 ณ กองกลาง กรมกิจการพลเรือนทหาร ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2572 1510 ในวันและเวลาราชการ การแต่งกาย ชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น (งดสวมเสื้อคอกลม รองเท้าแตะ และกางเกงขาสั้น) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานจเรทหาร รับสมัครพนักงานธุรการ 17-25 มิ.ย.64

  สำนักงานจเรทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2564 สำนักงานจเรทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ทุกสาขา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานจเรทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2575 6523 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 41 42 43 45