กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา วุฒิ ปวช./ม.3/ม.6

Advertisement Advertisement   กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 กรมกำลังพลทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็น พนักงานราชการ กรมกำลังพลทหารบก ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา (ชาย) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6) – รับสมัครเฉพาะบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย) 2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา (ชาย) (อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาทและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 […]

สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา บัดนี้-13 ธ.ค.64

  สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 73 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตจตุจักร รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร (อัตราเงินเดือน ไม่รวมค่าครองชีพ) 1.1 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) 20 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.-บาท 1.2 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท 1.3 ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถกวาดและดูดฝุ่น) 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.-บาท 1.4 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) 37 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,640.-บาท 1.5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) 5 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.-บาท 1.6 ตำแหน่งนายท้ายเรือ 1 อัตรา […]

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานห้องปฏิบัติการ 29 พ.ย.-3ธ.ค.64

  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,430 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลาย (ม.6) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถพิมพ์ใบสมัครจากเอกสารแนบท้ายประกาศ หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ (อาคารอำนวยการ) ที่อยู่ 218 หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม2564 […]

กรมประมง รับสมัครพนักงานผู้ช่วยประมง 7-16 ธ.ค.64

  กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สามารถและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตามวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 126 อัตรา

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 126 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3 /ม.6 /ปวช. /ปวส. /ป.ตรี สมัคร ตั้งแต่ 3 – 17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การเภสัชกรรม การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 1. พนักงาน  17 อัตรา ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 2. ลูกจ้างประจำ 69 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 3. ลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี วิธีการรับสมัคร องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2564 ครั้งที่ 22 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดโครงการจัดตั้งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 2. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ […]

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

  โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา วุฒิ ป.6/ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท 4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง […]

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 6/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เภสัชกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 16,920 บาท (5 ปี) เดือนละ 19,680 บาท (6 ปี) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ […]

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงาน 16 อัตรา

  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2564 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 5. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6. พนักงานบริการ (เพศหญิง) 1 อัตรา วุฒิ […]

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา

  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกสาขา 5. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 อัตรา ปวส. ฉพ. 6. พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกสาขา 7. พนักงานประกอบอาหาร 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. พนักงานบริการ 2 อัตรา […]

1 35 36 37 45