380อัตรา!! กรมอุทยานฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

Advertisement Advertisement   กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 120 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. Advertisement 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 4. เจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา ปวช.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8 อัตรา ปวช.ในทุกสาขาวิชา 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา ปวช.ในทุกสาขาวิชา 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. […]

สสจ.สระบุรี รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-15มี.ค.66

  ประกาศจังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เภสัชกร 1 อัตรา -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 3. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา – ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกําหนด 4. นิติกร 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 5. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชารัฐศาตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและ การธนาคาร 7. […]

รพ.สระบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-15มี.ค.66

  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 4. นิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ 5. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส.สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร 7. นายช่างเทคนิค […]

78อัตรา!! กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ป.ตรี บรรจุ กทม.-ภูมิภาค

  กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน วุฒิ ม.3-ป.ตรี 33 ตำแหน่ง 78 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หรือ https://treasury.thaijobjob.com บัดนี้-3มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รับสมัครชายไทยวุฒิ ม.6/ปวช.สอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ บัดนี้-26ก.พ.66

  โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ผู้สมัครต้องเป็นชายไทย บุคคลพลเรือนต้องอายุ 18-20 ปี ทหารกองประจำการต้องอายุไม่เกิน 24 ปี กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.6 สายวิทย์-คณิต หรือวุฒิ ปวช.สาขาช่างสำรวจ ชั้นปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.20 (ไม่รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่า) รับสมัครทางเว็บไซต์ https://rtsd.thaijobjob.com บัดนี้-26ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อบต.ชัยมงคล รับสมัครพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.66

  องค์การบริหารส่วนตําบลชัยมงคล รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตําบลชัยมงคล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา 2. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป 1 อัตรา 3. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา 4. ตําแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 5. ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา 6. ตําแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา 7. ตําแหน่ง คนงานประจํารถขยะ 2 อัตรา 8. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับและยื่นใบสมัครฯ พร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สํานักปลัดฯ องค์การบริหารส่วนตําบลชัยมงคล (ชั้น 2) […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียน 78 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 24ก.พ.-3มี.ค.66

  ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 นักบัญชี ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. วิศวกรควบคุมคุณภาพ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 3 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. ช่างทั่วไป ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ กองกษาปณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 7. […]

30อัตรา!! หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี

  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 30 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีหรือเทียบเท่าทางบริหารธุรกิจ (สาขาการบริหารธุรกิจ การบริหารทั่วไป การจัดการ การจัดการทั่วไป การเลขานุการ) อักษรศาสตร์ (ยกเว้นศิลปกรรมศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (ยกเว้นดุริยางคศาสตร์) รัฐศาสตร์ (สาขาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ) 2. พนักงานสัตวรักษ์ 1 อัตรา ชาย/หญิง ป.ตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาสัตวแพทย์ 3. ช่างกลการเกษตร 8 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) 4. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 3 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา) 5. ช่างไฟฟ้า 2 อัตรา ชาย/หญิง ปวช./ปวส. (ประเภทวิชาอุตสาหกรรมทุกสาขา เทียบเท่าในสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์) […]

ที่ทำการปกครองพัทลุง รับสมัครบรรจุเป็น จนท.ปกครอง วุฒิ ม.6 20-24ก.พ.66

  ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ชั้น 3 อ.เมือง จ.พัทลุง โทร.0-7461-3015 ภายในวันที่ 20-24 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส.21-27ก.พ.66

  กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน 2. พนักงานบริการ 2 อัตรา (ทำหน้าที่ดูแลสถานที่ของทางราชการ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 3. พนักงานบริการ 4 อัตรา (ทำหน้าที่จัดเลี้ยง, จัดสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ) วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. บุคลิกภาพดี สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. มีประสบการณ์ หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดเลี้ยงและการจัดสถานที่ 4. พนักงานพัสดุ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 5. พนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. 6. พนักงานสูทกรรม 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส. คุณสมบัติเฉพาะที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ […]

1 2 3 45