อำเภอเมืองหนองบัวลำภู รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง วุฒิ ม.6/ปวช.

Advertisement Advertisement   อำเภอเมืองหนองบัวลำภู รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อน งานนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 4 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด สามารถพิมพ์หนังสือราชการ และมีความรู้ด้านโปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล ในการบริหารข้อมูลได้ มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Advertisement สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู งานสำนักงาน (ชั้น 2) ที่ว่าการอำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะเวลาการรับสมัคร บัดนี้-12 ตุลาคม 2565 เวลา 18.30 – 16.30 น. ในวัน เวลาราชการ และผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครพนักงาน วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 17-21ต.ค.65

  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ 2. ได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 หรือ 3. ได้รับ ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและ การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใด สาขาหนึ่ง หรือหลาย สาขาวิชา ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 17-21ต.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th หรือ https://occ.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ที่ทำการปกครองสงขลา รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง วุฒิ ม.6 3-7ต.ค.65

  จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง (ทดแทนตำแหน่งว่าง) (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,430 บาท วุฒิ ม.6 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครอง จังหวัดสงขลา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โทร 0 7432 7036 ตั้งแต่วันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 ในวัน และเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 300 บาท ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) รับสมัครพนักงาน15อัตรา บัดนี้-30ก.ย.65

  ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเหมา14,500 บาท ป.ตรีทุกสาขา 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ตำแหน่ง อัตราค่าจ้างเหมา 11,400 บาท วุฒิ ม.6/ปวช. 3. เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาอาคารสถานที่ 1 จำนวน 13 ตำแหน่ง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด และทักษะทางช่างสาขาต่าง ๆ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก บัดนี้-30ก.ย.65 เวลา 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) โทร 081-760-1031 และ 063-764-2391 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อำเภอชุมแพ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปกครอง วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-29ก.ย.65

  อำเภอชุมแพอรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบาย ของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 6 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 บาท ต่อเดือน ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6/ปวช. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word / Excel ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานอำเภอ ที่ว่าการอำเภอชุมแพ ชั้น 2 บัดนี้-29ก.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-43-311-300 ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครพนักงานวุฒิ ม.3-ปวส.75อัตรา บัดนี้-27ก.ย.65

  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล 1. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทาง บัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ 2. พนักงานธุรการ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ – ประจำงานอาคารสถานที่ 1 อัตรา – ประจำงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา 3. พนักงานธุรการ ประจำงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ยกเว้น ทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ที่มิใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 4. พนักงานช่างโยธา 1 อัตรา ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาโยธา สาขาวิชา สำรวจ […]

ศูนย์การแพทย์ปัญญาฯ รับสมัครพนักงาน14อัตรา 26ก.ย.-14ต.ค.65

  ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบประมาณส่วนกลาง) ตำแหน่งที่ 1 นักเทคนิคการแพทย์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งที่ 2 นักกิจกรรมบำบัด ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด ตำแหน่งที่ 3 นักสังคมสงเคราะห์ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หรือสาขาวิชาจิตวิทยา และได้รับใบประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งที่ 5 นักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตำแหน่งที่ […]

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯพิษณุโลก รับสมัครเจ้าหน้าที่ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  จังหวัดพิษณุโลกรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. พนักงานทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ม.6 3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่และ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ สมัครพร้อมยื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก งานธุรการ ส่วนอำนวยการ เลขที่ 99/9 หมู่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก บัดนี้-27ก.ย.65 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันราชานุกูล รับสมัครบรรจุวุฒิ ม.3-ป.ตรี 7อัตรา บัดนี้-23ก.ย.65

  สถาบันราชานุกูลเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ 3. พี่เลี้ยง 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 สามารถสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ www.rajanukul.go.th บัดนี้-23ก.ย.65 เวลา 16.30 น. รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ15อัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา ป.ตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. พนักงานเปล 1 อัตรา เพศชาย มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3/ม.6 4. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 5. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 6. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา […]

1 2 34