กรมประมง รับสมัครพนักงานผู้ช่วยประมง 7-16 ธ.ค.64

Advertisement Advertisement   กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Advertisement ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี) 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สามารถและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตามวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา

  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็น พนักงานราชการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 5 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 3 อัตรา คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้เกี่ยวกับ งานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 126 อัตรา

  องค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 126 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3 /ม.6 /ปวช. /ปวส. /ป.ตรี สมัคร ตั้งแต่ 3 – 17 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การเภสัชกรรม การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 1. พนักงาน  17 อัตรา ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 2. ลูกจ้างประจำ 69 อัตรา ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี 3. ลูกจ้างชั่วคราว 40 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี วิธีการรับสมัคร องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดูรายละเอียด ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ […]

โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

  โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลสะเดา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และ (จ้างเหมาบริการ) ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,700.-บาท (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการ พยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. อายุ 22 ปีขึ้นไป 3. เพศหญิง/เพศชาย 4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการได้ 5. ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน 7. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง 7,105.- […]

โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา

  โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พนักงานเปล 1 อัตรา วุฒิ ป.6/ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท 2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ อัตราว่าง 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท 4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ วุฒิ ม.3/ม.6 อัตราค่าจ้าง […]

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 6/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เภสัชกร 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 16,920 บาท (5 ปี) เดือนละ 19,680 บาท (6 ปี) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 13,300 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ […]

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงาน 16 อัตรา

  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2564 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 5. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 6. พนักงานบริการ (เพศหญิง) 1 อัตรา วุฒิ […]

สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา

  สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกสาขา 5. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 4 อัตรา ปวส. ฉพ. 6. พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ทุกสาขา 7. พนักงานประกอบอาหาร 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. พนักงานบริการ 2 อัตรา […]

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา

  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง  15 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 8. […]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี 1. ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 2. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsofe Office และทักษะด้าน ดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 3. มีความสามารถพิมพ์หนังสือและเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี 4. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร […]

1 39 40 41 50