โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครเจ้าหน้าที่ 22 อัตรา 8-19 ก.ย.64

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8-19 กันยายน 2564 โรงพยาบาลนางรอง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มการพยาบาล) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานบัญชี) 2 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงานหรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น Advertisement 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) 1 […]

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราซกระนวน รับสมัครพนักงาน 13 อัตรา

  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราซกระนวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กันยายน 2564 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราซกระนวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 4 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป 4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 5. ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 4 อัตรา วุฒิ ม.3 6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่งานสนาม) 1 อัตรา วุฒิ […]

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง รับสมัครพนักงาน 5 อัตรา

  สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครจ้างเหมาบริการและลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2564 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รับสมัครงาน 1. ตำแหน่งพี่เลี้ยง 3 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา วุฒิ ม.6 และมีใบประกาศนียบัตร เกี่ยวกับผู้ช่วยพยาบาล 3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาการแพทย์ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา กายภาพบำบัด ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 374 ถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2462 5232 ต่อ 17 […]

กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา 17-27 ก.ย.64

  กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 กันยายน 2564 กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1. พนักงานประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาพณิชยการ 2. พนักงานการเงินและบัญชี กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ วุฒิ ปวช.สาขาการบัญชี 3. พนักงานสถานที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2534 2570 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 17-27 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 29 อัตรา

  โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 29 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25-29 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4 / 2564 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการตลาด สาขาประชาสัมพันธ์ สาขาวารสารศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ และสาขาสื่อสารมวลชน 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค สาขานิติเวชศาสตร์ หรือทางด้านกายวิภาคศาสตร์ 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน สาขาการบัญชี สาขาการเงินและบัญชี 5. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 […]

กองบิน 23 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ บัดนี้-1 ก.ย.64

  กองบิน 23 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กันยายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กองบิน 23 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน 23 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะ หากเป็นผู้มีประสบการณ์ในสายงานตรงตามตำแหน่ง ที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และสำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 23 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 0830 ถึง 1500 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 13 อัตรา

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน (เงินงบประมาณ) 1. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานคนครัว 1 อัตรา วุฒิ ม.3 2. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 3. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 4. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 5. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ประกาศฉบับที่ 2 ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน (เงินนอกงบประมาณ) 1. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 2 […]

โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา

  โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 โรงพยาบาลสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มการพยาบาล) 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาพณิชยการ 4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ (กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาพณิชยการ 5. ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด […]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาทหารพรานนาวิกโยธิน 65 อัตรา

  หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 65 อัตรา ตั้งแต่วันที่ที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1. บุคคลพลเรือน (เพศชาย) 63 อัตรา เข้ามาเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน วุฒิ ม.3 2. บุคคลพลเรือน (เพศหญิง) 2 อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครทาง Internet ในระหว่างวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ตลอด 2564 ชั่วโมง ถึงวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครจะปิดระบบ รับสมัครในเวลา 16.00 ของวันดังกล่าว 1. webpage : https://www.facebook.com/marinesrangers […]

มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 13 อัตรา บัดนี้-31 ส.ค.64

  มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย 1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง วุฒิ ม.3/ม.6 2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือ สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://ejob.tsu.ac.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 39 40 41 47