สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานขับรถยนต์

Advertisement Advertisement   สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข Advertisement 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – 12 พฤศจิกายน 2564 ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 สถาบันทันตกรรม ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. ตำแหน่งนักจิตวิทยา 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7. ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี […]

โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา บัดนี้-10พ.ย.64

  โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ) (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เพศชาย) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชา ทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสังคม สงเคราะห์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า […]

โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 55 อัตรา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 1. พยาบาลวิชาชีพ 20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. พนักงานเปล 3 อัตรา 4. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. พนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 7. นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8. พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 6 อัตรา วุฒิ […]

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ตุลาคม 2564 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย รับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำพักนอน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักการภารโรงประจำหอพัก 2 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 3. พนักงานขับรถ 1 อัตรา ไม่ต่ำกว่า ป.6 4. คนงานทั่วไป (คนสวน) 1 อัตรา วุฒิ ป.6 ขึ้นไป ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์โรงเรียน www.pcsthsloei.ac.th พร้อมแนบ เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน และสแกนส่งทางอีเมล์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ […]

กองบิน 3 รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา 1-5 พ.ย.64

  กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤษจิกายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 3. ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ช่างโลหะ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. พนักงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 6. พนักงานตัดผม กลุ่มงานบริการ 1 […]

โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครพนักงาน 34 อัตรา บัดนี้-19 ต.ค.64

  โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา 2 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 8 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 4. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนงาน) กลุ่มการพยาบาล 9 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 6. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนงาน) 7 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 7. […]

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน 16 อัตรา บัดนี้-15 ต.ค.64

  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2.แหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา 6. […]

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-27 ตุลาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 5. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. * […]

กรมปศุสัตว์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป บัดนี้-7 ต.ค.64

  กรมปศุสัตว์ รับสมัครบคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 – 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ม.3 สมัครด้วยตนเอง ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 37 38 39 47