กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครเจ้าหน้าที่ 6 อัตรา

Advertisement Advertisement   กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2564 กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การแสดงท้องถิ่น ชุดรณรงค์ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี – ตราด 6 อัตรา Advertisement การรับสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองที่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2. สมัครทางไปรษณีย์ ให้ดำเนินการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 สำหรับฉบับจริงให้นำมายื่นในวันสอบคัดเลือก ที่อยู่ หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา กองกำลังด้านจันทบุรี ตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 (วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า “เอกสารสมัครงาน”) 3. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป […]