เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 7-17 มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป (1) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา วุฒิ มศ.3/ม.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement (2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับ ใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ […]