โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน 16 อัตรา บัดนี้-15 ต.ค.64

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2.แหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 […]

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 47 อัตรา

    โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 47 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. พนักงานประจำตึก 21 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท – มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ – ได้รับวุฒิ ป.6 – ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 26 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 315.- บาท – มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ – ได้รับวุฒิไม่ต่ำม.3 – ผู้สมัครสอบที่เป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ […]

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ

  องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ สังกัดส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม สำนักส่งเสริมความรู้และ กิจการพฤกษศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.6ขึ้นไป ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 – 841011 ในวัน และเวลาทำการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงาน 22 อัตรา

  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ 1. ตำแหน่งคนงานเกษตร 16 ตำแหน่ง วุฒิ ป.4 2. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง วุฒิ ป.6 3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด 1 ตำแหน่ง 4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เลขที่ 101 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 15 […]

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครบุคคลช่วยปฏิบัติงาน 13 อัตรา

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 สิงหาคม 2564 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน (เงินงบประมาณ) 1. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานคนครัว 1 อัตรา วุฒิ ม.3 2. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 3. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 4. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ม.6 5. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานพนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ประกาศฉบับที่ 2 ประกาศศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน (เงินนอกงบประมาณ) 1. ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม 2 […]

กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. 7-30 ก.ค.64

  กรมธนารักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-30 กรกฎาคม 2564 กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักทรัพยากรบุคคล 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. นายช่างโยธา 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.3 7. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทย ทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีกว่า46,000บาท สมัครฟรี บัดนี้-15มี.ค.62

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครชายไทยไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย–อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” หรือ TIC เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีประมาณ 46,393 บาท จ้างงาน 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน สมัครฟรีวันนี้ถึง 15 มีนาคมศกนี้ นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานกำลังรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers : TIC) ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 46,393 […]

1 2 3