รพ.นครปฐม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 253 อัตรา บัดนี้-23ม.ค.66

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ครั้งที่ 1/2566 1. พนักงานเปล 20 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) 2. พนักงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5) 3. พนักงานบริการ (จัดเก็บขยะ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) 4. พนักงานบริการ (ความสะอาด) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 365 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) […]

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัคร รปภ.-คนขับรถ วุฒิ ป.6/ม.3

  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถ 1. ยามรักษาความปลอดภัย เพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี จบการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป 2. พนักงานขับรถ เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว และมีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 50 ปี จบการศึกษา ระดับ ม.3 ขึ้นไป มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ประเภท 2 รับสมัครบัดนี้-31ม.ค.66 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะแพทยศาสตร์ มมส.รับสมัครลูกจ้างวุฒิ ป.6-ป.ตรี16อัตรา บัดนี้-18ม.ค.66

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว (1) แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (2) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ (3) ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ปวส.หรือคุณวุฒิอื่น ๆ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี ในวันที่สมัครสอบ (4) พนักงานช่วยการพยาบาล 7 อัตรา วุฒิ ม.6 หรือคุณวุฒิอื่น ๆ […]

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.6/ม.3 บัดนี้-18พ.ย.65

  สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนโบราณคดี) 1. พนักงานดูแลโบราณสถาน 1 อัตรา วุฒิ ป.6 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ 2. ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในหน้าที่ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี บัดนี้-18พ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0 4221 9837 โดยไม่เสียค่าธรรมในการสมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อบต.ทรงคนอง รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง วุฒิ ป.6-ป.ตรี15อัตรา

  องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัดฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิศวกรรมเครื่องกล เทคนิค วิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่าง ก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ 2. พนักงานขับรถดับเพลิง 1 อัตรา ปวท./ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเทคนิควิศวกรรม เครื่องกล เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคนิควิศวกรรมสำรวจ หรือได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง ช่าง ยนต์ ช่างไฟฟ้า เคมี พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงาน (ปฏิบัติงานขับรถกู้ชีพ กู้ภัย) 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับรถยนต์ (กู้ชีพกู้ภัย) […]

สมาคมสันนิบาตฯ รับสมัครลูกจ้างหลายอัตรา วุฒิ ป.6-ป.ตรี 17-31ต.ค.65

  สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 1.เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์ 2.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ป.ตรีทุกสาขา มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาค่าตอบแทนความเชี่ยวชาญพิเศษนอกจากค่าจ้างประจำและค่าครองชีพ 3. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด วุฒิ ป.6 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ 4. เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์ วุฒิ ม.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ มีหนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานราชการ/บริษัท/ห้างเอกชน หรือหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี สมัครด้วยตนเอง 17-31ต.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ109นาย 1-10ต.ค.65

  กองพันจู่โจมรักษาพระองค์ รับสมัครทหารกองประจำการ 109 นาย คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร 1. ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6) 3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ 4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ. 2540 – 2547) 5. ไม่รับผู้จบ รต. ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน 6. สายตาไม่เอียง และไม่บอดสี หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป 7. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา, ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุด ให้ลงโทษจำคุก (เว้นเป็นความผิดลักษณะลุหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท ) 8. […]

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ป.6ขึ้นไป บัดนี้-20ก.ย.65

    อุทยานแห่งชาติศรีลานนา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. งานธุรการ 2. งานบริหารทั่วไป 3. งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ 4. งานภูมิสารสนเทศ 5. งานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 6. งานบันทึกข้อมูล 7. งานรักษาความปลอดภัย 8. งานการบริการการท่องเที่ยว 9. งานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ 10. งานรักษาความปลอดภัย 11. งานกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย 11. งานดูแลรักษาต้นไม้และสวนหย่อม 12. งานนันทนาการและสื่อความหมาย 13. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 14. งานส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.6 ขึ้นไป มีใจรักในการปฏิบัติงาน มีความรู้ความสามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Word,Excel,PowerPoint หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีความรู้ ความสามารถในงานช่าง ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติทั่วไป : เพศชาย/เพศหญิง มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า […]

ม.การกีฬาแห่งชาติ ชุมพร รับสมัครเจ้าหน้าที่วุฒิ ป.6-ปวส.บัดนี้-18ก.ย.65

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 1. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สามารถทำงานนอกเวลาได้ 2. พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา วุฒิ ป.6 สามารถทำงานนอกเวลาได้ 3. เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ ชาย 1 อัตรา วุฒิ ป.6 สามารถทำงานนอกเวลาได้ 4. เจ้าหน้าที่ดูแลภูมิทัศน์ หญิง 1 อัตรา วุฒิ ป.6 สามารถทำงานนอกเวลาได้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tnsucpn.ac.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วย ตนเอง และสแกนเอกสาร (สี) แนบไฟล์ ส่งมายัง e-mail : [email protected] ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน […]

ศูนย์จัดสวัสดิการผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.6-ป.ตรี

  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติงาน (เงินนอกงบประมาณ) 1. ช่วยปฏิบัติงานด้านกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน 2. ช่วยปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท/เดือน 3. ช่วยปฏิบัติงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน 4. ช่วยปฏิบัติงานซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./เทียบเท่า/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 11,000 บาท/เดือน 5. ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล1 อัตรา วุฒิ ม.3/เทียบเท่า/มีประสบการณ์ อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/เดือน 6. ช่วยปฏิบัติงานครัว 1 อัตรา วุฒิ ม.3/เทียบเท่า มีประสบการณ์ […]

1 2 4