สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Advertisement     สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครจ้างเหมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 รับสมัครลูกจ้าง จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้าน วทน. กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น (1 ตำแหน่ง 1 อัตรา) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.โท ทุกสาขา ค่าตอบแทนเดือนละ 17,500 บาท คุณสมบัติของผู้สมัคร 1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขา โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเกี่ยวกับการเงิน 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office 3) มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล 4) สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ 5) ฟัง พูด อ่าน เขียน […]

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน บัดนี้-20 ก.ย.64

  รับสมัครลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.โท ทุกสาขา การสมัคร : ผู้ที่สนใจโปรดสมัครด้วยตนเองได้ พร้อมสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในวันที่สมัคร ตามวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ได้ที่ กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 อาคาร วช.3 ชั้น 1 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร 02 561 2445 ต่อ 122-124, 210 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา

  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) (1) ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ (คุณวุฒิปริญญาโท) จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.โท ทุกสาขา (2) ตำแหน่งนิติกร (คุณวุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://dtn.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป