สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัคบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งอาจารย์29อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก

Advertisement Advertisement   สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ 29 อัตรา 1. สาขาวิชาภาษาไทย 2 อัตรา วิทยาลัยนาฏศิลป สุพรรณบุรี และ วิทยาลัยนาฏศิลป สุโขทัย ปริญญาโท ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือสาขาภาษา วรรณคดี ทางใดทางหนึ่ง ดังนี้ – ทางการสอนภาษาไทย – ทางภาษาไทย 2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา วิทยาลัยนาฏศิลป – ปริญญาเอก ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางหลักสูตรและการสอน 3. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา วิทยาลัยช่างศิลป สุพรรณบุรี – ปริญญาโทในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางหลักสูตรและการสอน 4. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา 3 อัตรา คณะศิลปศึกษา และ วิทยาลัยนาฏศิลป นครศรีธรรมราช […]

มธ.รับสมัครอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วุฒิ ป.เอก บัดนี้-30มิ.ย.65

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาปริญญาเอก โดยผ่านการสอบประมวลวัดผล Ph.D. Candidate แล้ว สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://nurse.tu.ac.th ไปที่เมนูข่าวประชาสัมพันธ์ คลิกที่ประกาศรับสมัครงาน หรือสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ที่สํานักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 10 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-986-9213 ต่อ 7316-8   https://nurse.tu.ac.th/ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครพนักงานจ้าง26อัตรา 4-12ก.ค.65

  เทศบาลเมืองพะเยา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพะเยา ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานเทศกิจ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 6. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 7. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 8. […]

เทศบาลตำบลบางพลีน้อย รับสมัครพนักงานจ้าง17อัตรา บัดนี้-28มิ.ย.65

  เทศบาลตำบลบางพลีน้อย รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลบางพลีน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 4) สำนักปลัดเทศบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ตำแหน่งผู้ช่วยครูดูแลเด็ก 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 5) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 6) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 7) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำเอนกประสงค์) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ พนักงานจ้างทั่วไป 1) ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง […]

มหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครครู-จนท. วุฒิ ปวช.-ป.เอก บัดนี้-22ก.ค.65

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่-ลูกจ้างสัญญารายปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ประเภทเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา – ป.โท/เอก สาขาวิชาทางด้านภูมิศาสตร์ สาขาวิชาทางด้านสังคมศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง – หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสังคมศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน หรือผลคะแนน TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 หรือผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน หรือเทียบเท่า – หากมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่สายวิชาการ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา – เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษหรือสาขาอื่น ๆ […]

ม.รามคำแหง รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก 69 อัตรา 24มิ.ย.-8ก.ค.65

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ 69 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก สังกัดคณะต่อไปนี้ – คณะนิติศาสตร์ 10 อัตรา – คณะบริหารธุรกิจ 3 อัตรา – คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 อัตรา – คณะมนุษยศาสตร์ 14 อัตรา (ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ภาษาไทย 3 อัตรา ภาษาลาว 1 อัตรา บรรณารักษ์ 2 อัตรา ภาษารัสเซีย 2 อัตรา ภษาาสเปน 1 อัตรา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 อัตรา ปรัชญา 2 อัตรา) – คณะรัฐศาสตร์ 3 อัตรา – […]

มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครอาจารย์46อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก 15-21มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 46 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก 1. สาขาวิชาเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิปริญญาเอก 2 อัตรา 2. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 2 อัตรา 3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คุณวุฒิปริญญาโท–เอก 3 อัตรา 4. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา 5. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา 6. สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา 7. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 อัตรา 8. สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คุณวุฒิปริญญาเอก 1 […]

ศูนย์ไซเบอร์ทหาร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ป.เอก บัดนี้-15มิ.ย.65

  ศูนย์ไซเบอร์ทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเข้ารับราชการในศูนย์ไซเบอร์ทหาร เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2530 – 2547) สัญชาติไทย 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ทุกสาขา (วุฒิ ป.ตรีเงินเดือน 18,000 บาท, วุฒิ ป.โท 21,000 บาท, ป.เอก 25,200) 2. พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. (วุฒิ ปวช.เงินเดือน 11,280 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท, วุฒิ ปวส.เงินเดือน 13,800 บาท) ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองธุรการ ชั้น 2 […]

มหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครอาจารย์31อัตรา วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-15มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลายวิทยาเขต 31 อัตรา คุณวุฒิ ป.โท/ป.เอก สมัครทางอีเมล์ [email protected] บัดนี้-15มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.ล้านนา รับสมัครอาจารย์คณะต่างๆ วุฒิ ป.โทขึ้นไป 34อัตรา 6-16มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.โท 1. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 1 อัตรา (เชียงใหม่) 2. หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 อัตรา (เชียงใหม่) 3. วิชาเอกธุรกิจการค้าและการบริการ 1 อัตรา (เชียงใหม่) 4. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 1 อัตรา (ตาก) 5. หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ 1 อัตรา (ลำปาง) 6. วิชาเอกการจัดการ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1 อัตรา (เชียงราย) 7. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1 อัตรา (น่าน) 8. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 1 อัตรา (เชียงราย) 9. หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 1 อัตรา […]

1 2 6