องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงาน 2 อัตรา บัดนี้- 6 ส.ค.64

Advertisement   องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ 4 – 5 จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5384-1108, 0-5384-1111, 0-5384-1321 หรือ Download ใบ สมัครได้ที่ www.qsbg.org หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน การส่งหลักฐานการสมัคร ผู้สมัครสามารถเลือกส่งหลักฐานการสมัครได้ 2 วิธี คือ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ส่วน ทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร อาคารสำนักงาน ชั้น 2 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เลขที่ 990 หมู่ 9 ถนนแม่ริม […]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครอาจารย์ทางด้านการบัญชี วุฒิ ป.เอก

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 4/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านการบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก 1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ Website www.tbs.tu.ac.th(เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์) 2. สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 และสอบถามลายละเอียดได้ที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี้ ทางอีเมล์ [email protected] อนึ่งวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงหน่วยบริหารทรัพยากรมนุษย์ […]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 5/2564 ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tbs.tu.ac.th (เกี่ยวกับเรา >> ร่วมงานกับเรา >> แบบฟอร์ม >> ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์) 5.2 สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 085-916-5327 ในวันและเวลาราชการ โดยมีช่องทางการยื่นใบสมัคร ดังนี้ 5.2.1 ทางอีเมล์ [email protected] (วันที่ 23 กรกฎำคม 2564 จะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) 5.2.2 […]

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 75 อัตรา

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ 1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คณะนิติศาสตร์ 1) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา อัตราเลขที่ 1162 และ อัตราเลขที่ 1164 (2 อัตรา) 2) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา อัตราเลขที่ 1612 (1 อัตรา) 3) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชากฎหมายมหาชน อัตราเลขที่ 1374 (1 อัตรา) 4) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชากฎหมายแพ่ง อัตราเลขที่ 1166 (1 อัตรา) 5) ตำแหน่งอาจารย์ […]

ม.ราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย25อัตรา บัดนี้-22มิ.ย.64

  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับสมัคร 2 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับสมัคร 1 อัตรา ประกาศฉบับที่ 2 : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ วิศวกร รับสมัคร 1 อัตรา […]

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ทางด้านการบัญชี วุฒิ ป.เอก บัดนี้- 31พ.ค.64

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี ครั้งที่ 2/2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านการบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.เอก การรับสมัคร สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tbs.tu.ac.th ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))