สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก. 13 อัตรา 11พ.ค.-3มิ.ย.64

Advertisement   สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.  เปิดรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2564 – 3 มิถุนายน 2564 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ  2 อัตรา วุฒิ ป.โท 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สมัครทางเว็บไซต์ : https://pdmo.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 – 3 มิถุนายน […]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงาน 18 อัตรา 10-20 พ.ค.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. พนักงานจ้างทั่วไป 1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา 2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 […]

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักจิตวิทยา วุฒิ ป.ตรี  7- 14 พ.ค.64

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องสอน ตั้งแต่วันที่ 7- 14 พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.156อัตรา 19 พ.ค.- 10 มิ.ย.64

  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง 156 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.***  1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.- 10 มิ.ย. พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))