ม.ราชภัฏยะลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย25อัตรา บัดนี้-22มิ.ย.64

Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ รับสมัคร 1 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รับสมัคร 2 อัตรา อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับสมัคร 1 อัตรา ประกาศฉบับที่ 2 : พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ วิศวกร รับสมัคร 1 […]

บสย. (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล วุุฒิ ม.6 /ปวช./ปวส./ป.ตรี 15 อัตรา

  บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครพนักงานคีย์ข้อมูล จำนวน15 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานคีย์ข้อมูล (รายวัน) ( 15 อัตรา) หน้าที่และความรับผิดชอบ – คีย์ข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติ – อายุ 18 ปีขึ้นไป – ม.6 /ปวช./ปวส. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา – ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ หากมีประสบการณ์คีย์ข้อมูลจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้ – ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. การรับสมัคร ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.tcg.or.th

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.13อัตรา บัดนี้-3มิ.ย.64

  สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 13 อัตรา ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เศรษฐกรปฏิบัติการ  2 อัตรา วุฒิ ป.โท 2. เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สมัครทางเว็บไซต์ : https://pdmo.thaijobjob.com บัดนี้-3มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงาน18อัตรา 10-20พ.ค.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. พนักงานจ้างทั่วไป 1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา 2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 […]

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักจิตวิทยา วุฒิ ป.ตรี  7- 14 พ.ค.64

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดแม่ห้องสอน ตั้งแต่วันที่ 7- 14 พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการปกครอง รับสมัครสอบบรรจุ ขรก.156อัตรา 19 พ.ค.- 10 มิ.ย.64

  กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง 156 อัตรา ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.***  1. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 100 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 50 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค.- 10 มิ.ย. พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))