กรมควบคุมโรค รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้ – 21 มิ.ย.64

Advertisement   คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-21 มิถุนายน 2564 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการสนับสนุน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 1/2564 1. นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านการวิจัยและพัฒนา) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 3. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครผ่านทางไปรษณีย์อิเล็อกทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. […]