ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน

Advertisement   ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 21-27 กันยายน 2564 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเพื่อดำเนินการจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ในระหว่าง วันที่ 21-27 กันยายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเดิม) ชั้น 2 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เบอร์โทรศัพท์ 0 5651 1523 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 4 อัตรา

  สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 -31 สิงหาคม 2564 สถาบันบำราศนราดูร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย ครั้งที่ 1/2564 1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์/นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัย กลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร  2 อัตรา วุฒิ ป.โท สาขา เทคนิคการแพทย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัยกลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและ เชื้อไวรัสอุบัติใหม่ กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานที่โครงการวิจัยกลุ่มงานเอชไอวีขั้นสูงและ เชื้อไวรัสอุบัติใหม่ กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ สถาบันบำราศนราดูร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ผู้สนใจจะสมัครโปรดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร […]