จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 18 – 22 ต.ค.64

Advertisement   จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 18 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา

  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-27 ตุลาคม 2564 กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 5. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช. * […]

กระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครพนักงาน บัดนี้-15ต.ค.64

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครจ้างเอกชนดำเนินงาน ปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 รับสมัครจ้างเอกชนดำเนินงาน ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่าน QR Code ด้านล่างนี้ และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 โดยสามารถส่งใบสมัครได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2333 3845 และ 0 2333 3847 ในวัน และเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 2 อัตรา

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2564 รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ผู้สนใจสามารถส่งหลักฐานการสมัครทาง shorturl.asia/MiC03 ได้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 061 415 2220 (ชุติมา ชูมา) ในวันและเวลา ราชการ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นหน่วยงานจะทำการสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ ZOOM Meeting ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 13 – 17 ก.ย.64

  สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี http://kanchanaburi.nso.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 5 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3451-5109 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 รับสมัคร จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถขอยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสาร ได้ด้วยตนเองที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 8 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือทาง E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนี้ 1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ตามแบบฟอร์ม ตาม QR Code ด้านล่าง 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาใบปริญญาบัตร 5. สำเนาอกสารแสดงผลการเรียน (transcript) 6. ประวัติส่วนตัว (หากมี) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-298-5645 […]

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือทางวารสารศาสตร์ หรือ ทางสื่อสารมวลชน 2. นักวิชาการพัฒนาชุมชน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือช่างภาพ 4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ 5. เจ้าพนักงานประมง […]

สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-16 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1 พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค 3. นักวิชาการสาธารณสุข 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ทางทันตสาธารณสุข 5. นักจิตวิทยา 1 […]

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2564โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 6. พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา […]

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน บัดนี้-18 ส.ค.64

  สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2564 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อมาปฏิบัติงาน เลขานุการผู้บริหาร สังกัดฝ่ายสำนักงานสำนัก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่อัตรา S4020008  วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้กรอกใบสมัครผ่านระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ที่เว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 (ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4