กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

Advertisement   สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา *** หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 *** *** ส่งหลักฐานการสมัครงานได้ที่ E-mail : [email protected] *** กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. โทร. 02-2812505 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดนราธิวาส รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา

  จังหวัดนราธิวาส รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานบริหารงานทั่วไป 5 อัตรา นักพัฒนาชุมชน 5 อัตรา พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต http://www.narathiwat.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการแพทย์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 14-22 ก.ค.64

  กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-22 กรกฎาคม 2564 1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป 1 อัตรา สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 14-22 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดพังงา รับสมัครพนักงานราชการ 38 อัตรา 14-20ก.ค.64

  จังหวัดพังงา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 38 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-20 กรกฎาคม 2564 จังหวัดพังงา รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา  5 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา  5 อัตรา 3. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา 5 อัตรา 4. ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา 3 อัตรา 5. ตำแหน่งพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา 5 อัตรา 6. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา 5 อัตรา 7 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 5 อัตรา 8. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา 5 […]

สป.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครพนักงานราชการ 406 อัตรา

  สป.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 3. นักพัฒนาการกีฬา 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 5. นักวิชาการพัสดุ รวมทั้ง 5 ตำแหน่ง 406 อัตรา การรับสมัคร 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mots.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา

  จังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 14-21 กรกฎาคม 2564 จังหวัดนนทบุรี รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา 2. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 5 อัตรา รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14-21 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้น วันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของจังหวัด www.nonthaburi.go.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัคร สอบแข่งขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์และวิธีการสอบที่กำหนด ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ *** หมดเขตการรับสมัครในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 *** *** ยื่นสมัครงานด้วยตนเอง *** กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ. ราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กทม. โทร. 02-2812505 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 13-19 กรกฎาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยให้กรอกใบสมัคร ด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://atgpeo.thaijobjob.com ตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานจัดการงานทั่วไป

จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครพนักงานราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย15 อัตรา

  จังหวัดบึงกาฬ รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม 2564 1. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 5 อัตรา 2. ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 5 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ https://www2.buengkan.go.th/frontpage  ตั้งแต่วันที่ 9-16 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงพลังงาน รับสมัครพนักงานราชการ 406 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้– 31 ก.ค.64

  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ผ่าน ก.พ. ทั่วประเทศ เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 31 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชม. ที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com เปิดรับสมัครวันที่ 5 – 31 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3