สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป

Advertisement   สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัคร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ตำแหน่งดังนี้ นิติกรอาวุโส เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส นักวิเคราะห์อาวุโส งานพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ นักกลยุทธ์อาวุโส งานกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์อาวุโส งานพัฒนาองค์กร นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส งานพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ (Programmer) นักกลยุทธ์งานนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญเดตาโซลูชันส์ ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้เชี่ยวชาญด้านงบประมาณและติดตามนโยบาย นักเทคโนโลยีดิจิทัลอาวุโส-งานพัฒนามาตรฐานดิจิทัล นักวิเคราะห์อาวุโส-ด้านบริหารงานฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล ผู้เชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหาร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))