บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา

Advertisement   บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครพนักงานระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กรกฎาคม 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครงาน ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินรถด้านระบบวิศวกรรม 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ www.srtet.co.th หัวข้อประกาศรับสมัครงานเท่านั้น เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา

  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 สิงหาคม 2564 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ 45 /2564 รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส ส่วนการเงินบริหาร ฝ่ายการเงิน สำนักบัญชีและการเงิน สายงานการเงิน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี สาขาการเงิน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 การยื่นใบสมัคร (เลือกส่งเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น) 1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) […]

มกอช. รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3-24 ส.ค.64

  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 4 อัตรา ผ่าน ก.พ. ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2564 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนที่ เว็บไซต์ https://acfs.thaijobjob.com/ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ

กระทรวงคมนาคม รับสมัครพนักงานราชการพิเศษ เงินเดือน 24,000-218,400

  สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ วุฒิ ปวส.-ป.ตรี เงินเดือน 24,000 – 218,400 บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 20 สิงหาคม 2564 สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ 1. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเฮลิคอปเตอร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบินเครื่องบิน 1 ตำแหน่งวุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบำรุงรักษาเครื่องบิน 2 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. 5. ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมาตรฐานสนามบิน 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี […]

กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเภสัชกร 400 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่ผ่าน ก.พ.

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 400 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเภสัชกร 400 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 9 สิงหาคม 2564 รับสมัครและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึง เวลา 15.00 น.) ตามขั้นตอน ที่ https://moph.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครนักนิติวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.ตรี 2-6 ส.ค.64

  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ดาวน์โหลดและยื่นใบสมัคร พร้อมด้วยไฟล์เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศฉบับนี้ ข้อ 4.2) ในรูปแบบ ไฟล์เอกสาร PDF โดยส่งไปที่ E – mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะยึดตามลำดับเวลาที่ ปรากฏใน E – mail ที่ได้รับเป็นสำคัญ โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียม ในการสมัครแต่อย่างใด กรณีผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครก่อนเวลา 08.30 น. และหลัง 16.30 […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 8 อัตรา ผ่าน ก.พ. 4-31 ส.ค.64

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.** ตั้งแต่วันที่ 4-31 สิงหาคม 2564 กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต (1.) นักโภชนาการปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2.) โภชนากรปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (3.) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา (4.) เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (5.) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (6.) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ […]

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

  โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2564 จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 อัตรา 2. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา 3. นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา 4. นักเทคนิคการแพทย์1 อัตรา 5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา 6. กลุ่มงาน วิศวกรโยธา 1 อัตรา ให้ผู้ประสงค์สมัคร กรอกใบสมัคร (ตามเอกสารแนบท้าย 1) พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบ ผ่านธนาคารกรุงไทย (เอกสารแนบท้าย 2) และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการชำระ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล […]

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา 2-6 ส.ค.64

  วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 332 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (311) 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (304) 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (209) 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร […]

(ครั้งที่ 2) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

  (ครั้งที่ 2) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 สิงหาคม 2564 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ส่วนพัสดุและจัดซื้อจัด จ้าง 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 1. สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา สินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง […]

1 2 19