วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Advertisement   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 305) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 – 10 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา 6-14 ก.ย.64

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564 รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 14 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา (ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบจะไม่รับพิจารณาทุกกรณี) ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมด ในรูปแบบไฟล์ (PDF) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ email : [email protected] (โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2564 (ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครตาม QR […]

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม – 19 กันยายน 2564 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ  2 อัตรา วุฒิ ปวส. /อนุปริญญา/ทุกสาขา สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ประเมินผล กรุงเทพมหานครจำนวน 1 อัตรา สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราซการทั่วใป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ

สภากาชาดไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ 8 อัตรา บัดนี้-24 ส.ค.64

  สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-24 สิงหาคม 2564 (หมายเหตุ สภากาชาดไทย ไม่ได้มีสถานะเป็นหน่วยงานราชการ) ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) งานกำกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี  ด้านการบริหารธุรกิจ, การจัดการ, การตลาด, สังคมศาสตร์ 2. ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานห้องปฏิบัติการเม็ดเลือดแดง ศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ มีใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 3.ตำแหน่ง พยาบาล (ชั่วคราว) งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี (ปฏิบัติงานที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 1 อัตรา […]

กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราช 25 อัตรา 7-11 มิ.ย.64

  กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ราชบุรี) 2. นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (ลำปาง) 3. นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  (ลำปาง,ขอนแก่น,ระยอง,ราชบุรี,สงขลา) 4. นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ส่วนกลาง) 5. นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ส่วนกลาง) 6. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 […]

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 1-15 มิ.ย.64

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 19 ถนนประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032 603 622 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานจัดหางาน รับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส. บัดนี้-14พ.ค.64

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส.ทุกสาขา การรับสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี [email protected] หรือ Facebook Fan Pages สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เท่านั้น เนื่องจาก ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) จึงมีความ จำเป็นต้องสมัครงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))