กรมการจัดหางาน รับสมัครพนักงานราช 25 อัตรา 7-11 มิ.ย.64

Advertisement   กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ราชบุรี) 2. นักวิชาการแรงงาน 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา (ลำปาง) 3. นักวิชาการแรงงาน (ด้านการวิจัย) 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  (ลำปาง,ขอนแก่น,ระยอง,ราชบุรี,สงขลา) 4. นักวิชาการแรงงาน (ด้านการออกแบบสื่อ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ส่วนกลาง) 5. นักวิชาการแรงงาน (ด้านภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (ส่วนกลาง) 6. นักวิชาการเงินและบัญชี […]

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 1-15 มิ.ย.64

  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 19 ถนนประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032 603 622 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานจัดหางาน รับสมัครเจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส. บัดนี้-14พ.ค.64

  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 พฤษภาคม 2564 จังหวัดอุดรธานี การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส.ทุกสาขา การรับสมัคร ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครผ่านเว็บไซต์สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี [email protected] หรือ Facebook Fan Pages สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เท่านั้น เนื่องจาก ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid – 19) จึงมีความ จำเป็นต้องสมัครงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))