กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 45 อัตรา

Advertisement   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตราเปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง 1. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ 21 อัตรา วุฒิ ปวส. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป วุฒิ ปวส. 1. ช่างเทคนิคทั่วไป 3 อัตรา 2. พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย 2 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน 3 อัตรา 4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านตรวจสภาพอากาศฝนหลวง) 5 อัตรา 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน) 4 อัตรา 6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านระบบสารสนเทศและเครื่องมือวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน  […]

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 2-6 ส.ค.64

  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย) 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย) กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 3 เป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF ส่งผ่าน QR Code นี้ และถ่ายภาพหน้าจอ ส่งเข้ากลุ่มไลน์ ตามข้อ 5.4 เพื่อยืนยันการส่งเอกสาร ตามกำหนดการรับสมัครสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โทร. 02 241 […]

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 8 อัตรา ผ่าน ก.พ. 4-31 ส.ค.64

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 8 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ.** ตั้งแต่วันที่ 4-31 สิงหาคม 2564 กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมสุขภาพจิต (1.) นักโภชนาการปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2.) โภชนากรปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (3.) เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา (4.) เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (5.) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (6.) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ที่อยู่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-143-8469 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบ ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น […]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครพนักงานกองทุน 2 อัตรา

  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาบัญชี หรือสาขาการเงิน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้น ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ปิดทำการเวลา 16.30 น. โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ htps://alro.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา

  บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-28 กรกฎาคม 2564 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรและช่างเทคนิค 1). ตำแหน่ง วิศวกรแผนกระบบรางและระบบจ่ายไฟเหนือราง วุฒิ ป.ตรี 2). ตำแหน่ง วิศวกรระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า วุฒิ ป.ตรี 3). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ วุฒิ ปวส. 4). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบตู้รถไฟฟ้า วุฒิ ปวส. 5). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบโทรคมนาคม วุฒิ ปวส. 6). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร วุฒิ ปวส. 7). ตำแหน่ง ช่างเทคนิคแผนกระบบโครงสร้างพื้นฐาน วุฒิ ปวส. […]

กรมปศุสัตว์จังหวัดนครนายก รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล 19-23 ก.ค.64

  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล ตั้งแต่วันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 จังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาวิชาทางเกษตรกรรม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน 9 อัตราบัดนี้- 23ก.ค.64

  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 4. พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 5. พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครพนักงานราชการ 19ก.ค.-18ส.ค.64

  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศและตำแหน่งช่างทั่วไป 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. ตำแหน่งช่างทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปวช. สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่ https://krisdika.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงาน 51 อัตรา

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 51 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (1) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (3) ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (4) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (5) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (6) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (7) […]

1 2 10