กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 45 อัตรา

Advertisement   กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตราเปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง 1. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ 21 อัตรา วุฒิ ปวส. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป วุฒิ ปวส. 1. ช่างเทคนิคทั่วไป 3 อัตรา 2. พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย 2 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน 3 อัตรา 4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านตรวจสภาพอากาศฝนหลวง) 5 อัตรา 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน) 4 อัตรา 6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านระบบสารสนเทศและเครื่องมือวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน  […]

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 2-6 ส.ค.64

  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย) 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย) กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 3 เป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF ส่งผ่าน QR Code นี้ และถ่ายภาพหน้าจอ ส่งเข้ากลุ่มไลน์ ตามข้อ 5.4 เพื่อยืนยันการส่งเอกสาร ตามกำหนดการรับสมัครสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โทร. 02 241 […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ที่อยู่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-143-8469 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบ ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น […]

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบรรจุข้าราชการ 9 ก.ค.- 3 ส.ค. 2564

  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (ผ่าน ก.พ.) สมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://op.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.- 3 ส.ค. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

ศาลปกครองอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส.1-15ก.ค.64

  สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงานหน้าบัลลังก์ และพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ตำแหน่งที่ 1 พนักงานหน้าบัลลังก์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี ตำแหน่งที่ 2 พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่ https://udadmincourt.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1-15 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงานหน้าบัลลังก์ และพนักงานธุรการ

กองบิน 6 รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา บัดนี้-21 มิ.ย.64

  กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 6 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ [email protected] เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15-21 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน 7-17 มิ.ย.64

  เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างทั่วไป (1) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 3 อัตรา วุฒิ มศ.3/ม.3 พนักงานจ้างตามภารกิจ (1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี (2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. การรับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับ ใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โดยให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 7-17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ โทร. 042-451055 […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ บัดนี้-22มิ.ย.64

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 02 – 5813509 บัดนี้- 22มิ.ย.64 ในวันเวลาราชการ ระหว่าง เวลา 8.30 นาฬิกา ถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบ ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี อาจไม่รับ สมัครสอบ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อบจ.ระยอง รับสมัครพนักงานจ้าง76อัตรา 8-16มิ.ย.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 62 อัตรา ประกอบด้วย ก. ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 7 ตำแหน่ง 50 อัตรา  1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย 4 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาชีววิทยา 1 อัตรา ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาฟิสิกส์ […]

กรมทางหลวงชนบท บรรจุ81อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้-16มิ.ย.64

  กรมทางหลวงชนบท รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 10 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. ตำแหน่งนายช่างโยธา 39 อัตรา วุฒิ ปวส. 3. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล 3 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2 อัตรา วุฒิ ปวส. 6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 2 อัตรา วุฒิ ปวท. 8. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา วุฒิ ปวช. 9. ตำแหน่งนิติกร 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 10. […]

1 2