จังหวัดสกลนคร รับสมัครสอบบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-14ก.พ.66

Advertisement Advertisement   จังหวัดสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป Advertisement 1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 3 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร (กลุ่มงานปกครอง) ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น 3 (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.0-4271-6637 บัดนี้-14ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.

  กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) ปฏิบัติงานที่กองคลัง ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-60 ปี 1. เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 71 วุฒิ ปวช. ในทุกสาขาวิชา 2. เจ้าหน้าที่เทคนิค (ด้านพัสดุ) 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ 442 วุฒิ ปวส. ในทุกสาขาวิชา กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกอาคาร 10 ชั้น ชั้น 9 กรมท่าอากาศยาน 4-10ต.ค.65 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 250 บาท ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ส.ป.ก.สระบุรี รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-27ก.ค.65

  จังหวัดสระบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท/เดือน วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี สมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ชั้น 2) เลขที่ 681/24 ถนน พิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมการกงสุล รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.บัดนี้-23มิ.ย.65

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา ประจำกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เงินเดือน เดือนละ 9,400.- บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท รวมเป็นเงิน 11,400.- บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา (ในกรณีที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือจากสถาบันการศึกษาที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพภายในวันปิดรับสมัคร) เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-23มิ.ย.65 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ “สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ” คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ประจำกรมการกงสุลหรือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา

  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-17 สิงหาคม 2564โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม 3. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  เพศชาย 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา 5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 6. พนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา […]