สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ม.6/ปวช.21-27มิ.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา Advertisement สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ “JOBข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://oap.thaijobjob.com 21-27 มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานสถิติเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.21-25ก.พ.65

  สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 11,280 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้ 1. ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 2. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) โปรแกรม Microsoft Word Excel Power Point และ Internet วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใน การสมัครสอบ ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

  ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก และที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และจะใช้คุณวุฒิ การศึกษาที่สูงกว่ามาใช้ในการสมัครไม่ได้ การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ 2 อัตรา

  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 กรมราชทัณฑ์ (ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา – เป็นหญิงที่มีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้องมีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ทัณฑสถานหญิง =นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2565 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 04432 3396, 0 […]

สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

  สำนักงาน ทสจ.นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2564 จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านการ ประกอบกิจการน้ำบาดาล โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการ น้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ค่าครองชีพ 600 บาท สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-15 ธันวาคม 2564 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา เลขที่ 1849/7-9 ถนนร่วมเริงไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ […]

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน 16 อัตรา บัดนี้-15 ต.ค.64

  โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.ตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2.แหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา วุฒิ ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา 6. […]

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา 8-15 ต.ค.64

  เรือนจำอำเภอสวรรคโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม 2564 จังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในสังกัดเรือนจำอำเภอสวรรคโลก (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (ชาย) 2 อัตรา 2. ผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ (หญิง) 1 อัตรา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอสวรรคโลก เลขที่ 173 ถนนหน้าเมือง ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 8-15 ตุลาคม 2564 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอสวรรคโลก โทร.055-641-674 ต่อ 11) ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา

  สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน อัตราจ้างเหมาบริการ 1. อัตราจ้างเหมาบริการ 1 อัตรา เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 3. อัตราจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 4. ตำแหน่งพนักงานขนส่งประจำท่าเรือ ท่าเรือแหลมพัทยาใต้ ชายหาดพัทยา ท่าเรือเกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 6 อัตรา วุฒิ ม.3 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20-28 กันยายน 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขา การรับสมัครสอบ 1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงาน หรือเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง http://palad.mof.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียด ลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 2. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 กันยายน 2564 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 5.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง ถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 […]

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 – 8 ตุลาคม 2564 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ครั้งที่ 2/2564 (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช. ทุกสาขา ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 – 8 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 […]

1 2