เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา บัดนี้-13 ส.ค.64

Advertisement   เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-13 สิงหาคม 2564 เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ตำแหน่ง ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าคลองกุ้ง 4 อัตรา 5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก งานบริการรักษาความสะอาด ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม 1 […]

มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายสิบการประปา

  มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายสิบการประปา ตั้งแต่วันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายสิบการประปา แผนกยุทธโยธา มณฑลทหารบกที่ 24 (อัตรา สิบเอก) 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สาขาช่างก่อสร้าง รับสมัคร ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม ถึง วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 (บริเวณหน้าห้องฝ่ายการสืบสวนสอบสวน มณฑลทหารบกที่ 24) โทร. 0 4293 0231 – 2 ต่อ 27013 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

  สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1-20 สิงหาคม 2564 สำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครตาม QRCode ท้ายหนังสือนี้ พร้อมส่งหลักฐานการสมัคร มายังสำนักงานประจำศาลแขวงดอนเมือง ทาง E-mail : dmmc.coj.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา

  โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครพนักงานประกันสังคม 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 สิงหาคม 2564 โรงพยาบาลตากสิน รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม 1. ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ/พนักงานธุรการ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) 7 อัตรา วุฒิ ปวช. 4. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 3 อัตรา วุฒิ ม.3 5. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 3 อัตรา วุฒิ ม.3 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลตากสิน (ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ […]

กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา บัดนี้- 2 ส.ค.64

  กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564 กรมการสารวัตรทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน(ชาย/หญิง) ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 1. พนักงานการเงินและบัญชี สห.ทบ. กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. 2. พนักงานบริการ สห.ทบ. กลุ่มงานบริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3 รับสมัครผ่านเว็บไซต์ pmgd.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2564 โทร. 0 – 2354 – 4403 – 12 ต่อ 99025 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 2-6 ส.ค.64

  มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 มณฑลทหารบกที่ 21 รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ เป็นพนักงานราชการ มณฑลทหารบกที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2564 1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ มณฑลทหารบกที่ 21 กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 2. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ มณฑลทหารบกที่ 21 กลุ่มงาน บริการ 3 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี มณฑลทหารบกที่ 21 กลุ่มงาน บริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเองที่ […]

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ 45 อัตรา

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 45 อัตราเปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง 1. ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ 21 อัตรา วุฒิ ปวส. กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป วุฒิ ปวส. 1. ช่างเทคนิคทั่วไป 3 อัตรา 2. พนักงานดับเพลิงและกู้ภัย 2 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่คลังอากาศยาน 3 อัตรา 4. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านตรวจสภาพอากาศฝนหลวง) 5 อัตรา 5. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านอิเล็กทรอนิกส์การบิน) 4 อัตรา 6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ด้านระบบสารสนเทศและเครื่องมือวิทยาศาสตร์) 1 อัตรา กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน  5 […]

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา 2-6 ส.ค.64

  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย) 2. ช่างซ่อมเครื่องยนต์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย) กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 3 เป็นรูปแบบ ไฟล์ PDF ส่งผ่าน QR Code นี้ และถ่ายภาพหน้าจอ ส่งเข้ากลุ่มไลน์ ตามข้อ 5.4 เพื่อยืนยันการส่งเอกสาร ตามกำหนดการรับสมัครสอบ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองธุรการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โทร. 02 241 […]

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครบรรจุครู ตชด. 100 อัตรา

  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งครู ตชด. 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-30 กรกฎาคม 2564 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 * รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564. โดยวิธีการคัดเลือก * 1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง ครู (ปท 1) ในสังกัดต่าง ๆ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 100 อัตรา ดังนี้ 1.1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 1 จำนวน 3 อัตรา 1.2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 จำนวน 4 อัตรา 1.3 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 จำนวน 7 […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

  สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารด้วยตนเอง ณ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ที่อยู่ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 11 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 02-143-8469 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกในใบสมัครสอบและเอกสารการสมัครสอบ ด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้น […]

1 2 9