สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รับสมัครพนักงาน 6 อัตรา บัดนี้-30 มิ.ย.64

Advertisement   สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 6 ตำแหน่ง ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 2 อัตรา วุฒิ ปวช. 5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร ทั้งนี้ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โทรศัพท์ 02-521-6550 ต่อ 303 ได้ตั้งแต่ […]

กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครช่างเขียนแบบ วุฒิ ปวช.12-28 พ.ค.64

  กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมยุทธโยธาทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) 1 อัตรา ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. การรับสมัคร สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมยุทธาทหารบก เลขที่ 2254 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (การแต่งกายชุดสุภาพ) ตั้งแต่วันที่ 12-28 พ.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ขนส่งจังหวัดนครนายก รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. 13-19 พ.ค.64

  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤษภาคม 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครนายก ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช. การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก เลขที่ 135 หมู่ที่ 13 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก หมายเลขโทรศัพท์ 0-3731-1260 ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารการสมัครด้วย ลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง รับสมัครพนักงาน 5-14 พ.ค.64

  องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุตมิ) 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 1. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ประจำรถบรรทุกน้ำ) 1 อัตรา 2 ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ช่างก่อสร้าง)  1 อัตรา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 5-14 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงาน บัดนี้-31พ.ค.64

  ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา (รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่)  ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. พนักงานคลังสินค้า 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวช. ขึ้นไป 2. พนักงานบัญชี 1 ตำแหน่ง วุฒิ ปวส. ติดต่อยื่นใบสมัครได้ที่: ศูนย์หนังสือพระจอมเกล้าธนบุรี อาคารจอดรถ 1 ชั้น 8 โทร.0-2470-8167 Email: [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงาน7อัตรา 18-27พ.ค.64

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2564 พนักงานจ้างตามภารกิจ 1. ผู้ช่วยนายช่างภาพ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. พนักงานจ้างทั่วไป 1. คนงานทั่วไป (คนงานศูนย์คชศึกษา) 3 อัตรา 2. คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์) 2 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.surinpao.org หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ชั้น 1) ตั้งแต่วันที่ 18-27 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 […]

สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี2 รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. 17-28พ.ค.64

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช. (ไม่ผ่าน ก.พ.)  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-28 พฤษภาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.00 น. ณ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 เลขที่ 20/72 หมู่ที่ 10 ซอยจารุศร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครพนักงาน18อัตรา 10-20พ.ค.64

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานจ้างตามภารกิจ 1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ภาษาไทย)  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 4) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 5) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. พนักงานจ้างทั่วไป 1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา 2) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 7 […]

กองบิน 21 รับสมัครพนักงานการเงินและการบัญชี วุฒิ ปวช. 6-13 พ.ค.64

กองบิน 21 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 21 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและการบัญชี กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ ปวช. ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 21 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลา ราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 0 4524 3090 ต่อ 4-3223 หรือดูรายละเอียดการรับสมัคร เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองบิน 21 (www.wing21.rtaf.mi.th) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4