กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครนักวิชาคลัง ป.ตรี บัดนี้-22ก.ค.65

Advertisement Advertisement   กองระบบการคลังภาครัฐ กรมบัญชีกลาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ Advertisement สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครได้ตามเอกสารแนบ และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดมาทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e – mail) : [email protected] หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 4 – 22 กรกฎาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ กลุ่มงานวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน กองระบบการคลังภาครัฐ […]

BOI รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ป.ตรี 15อัตรา บัดนี้-16มิ.ย.65

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) 15 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : **ผู้สมัครต้องสอบผ่าน ก.พ.** และได้รับ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ – สาขาวิทยาศาตร์กายภาพ – สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ – สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (ทางเทคโนโลยีพลังงาน) – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางอุตสาหกรรมเกษตร ทางเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร ทางชีววิทยา) – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางสิ่งแวดล้อม) – สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทางเทคโนโลยีการผลิต) – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางเทคโนโลยีการบรรจุ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตร ทางเทคโนโลยีทางอาหาร ทางการอาหาร ทางเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร […]

สถาบันทันตกรรม รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-24พ.ค.65

  สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 7 (อาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน) สถาบันทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 พฤษภาคม 2565ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป18อัตรา บรรจุหลายจังหวัด

  กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลหรือหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศและ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี พิษณุโลกและนครศรีธรรมราช ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 15 อัตรา ปฏิบัติงานประจำกรมการกงสุล 10 อัตรา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี 3 อัตรา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก 1 อัตรา สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครศรีธรรมราช 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน เดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทุกสาขา เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีความรู้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) บัดนี้-1มิ.ย.65 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 1 มิถุนายน ระบบจะปิดการ รับสมัครเวลา 18.00 น.) […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครนักวิชาการเงินฯ-ตรวจสอบภายใน ป.ตรี

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปริญญาตรี) 1 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 15000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2 ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 ตำแหน่ง เงินเดือน : 15000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สมัครทางเว็บไซต์ : https://fpo.thaijobjob.com วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี […]

สปสช.รับสมัครคอลเซนเตอร์ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา (1) ผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 10 อัตรา สังกัด ฝ่ายบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ กลุ่มภารกิจสนับสนุนการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิ ลักษณะงาน ให้บริการตอบปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ 133o Contact Center อัตราค่าจ้าง/เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้น 22,880 – 26,400.-บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. เพศ : ชายหรือหญิง 2. อายุ : 22-40 ปี 3. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ ด้านการประชาสัมพันธ์ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์การทำงานด้าน : การสื่อสารข้อมูล การติดต่อประสานงาน การประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี 5. […]

โครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครนักจิตวิทยา 17-21 ม.ค.65

    สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจิตวิทยา หน่วยงาน สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นักจิตวิทยา กลุ่มงาน บริหารทั่วไป หน่วยงาน กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ปฏิบัติงานที่สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่ตั้ง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 17-21 มกราคม 2565 […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 23 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน เงินเดือน : 37,680 บาท ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) สมัครด้วยตนเองได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันพุธที่ 29 ธันวาคม […]

จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 3 – 11 พฤษภาคม 2564

จังหวัดอ่างทอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 – 11 พฤษภาคม 2564 ตำแหน่ง : พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัครผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 ถึงวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 6