บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอก 6 อัตรา

Advertisement   บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้ 1. วิศวกร อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์ อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์ อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์ อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์ 2. ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 40 ปีบริบูรณ์ อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน […]