สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครลูกจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร Advertisement คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป  3 อัตรา ดังนี้ 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 2. มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point 3. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงาน ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี […]

สำนักวิชาการสุขภาพจิต รับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา บัดนี้ -29ต.ค.64

  สำนักวิชาการสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครงานผู้ช่วยนักวิจัย อัตราจ้างเหมาโครงการวิจัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี : สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อัตราจ้างเหมาบริการ : เดือนละ 13,300 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 ตุลาคม 2564 สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักวิชาการสุขภาพจิต อาคาร 1 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต โทรศัพท์ 0 2590 8309 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))