(งานรัฐวิสาหกิจ)วิทยุการบินฯ รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นวิศวกรหลายอัตรา บัดนี้-20ก.ค.61

Advertisement   Advertisement   บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2561 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และภูมิภาคหลายอัตรา วิศวกร (จราจรทางอากาศ/ธุรกิจ/มาตรฐานเครื่องวัด/เทคโนโลยีสารสนเทศ/พัฒนาทรัพยากรบุคคล) วิศวกรอากาศยาน วิศวกรศูนย์ประกอบการ วิศวกรจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค)  Advertisement เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.aerothai.co.th ภายในวันที่ 4-20 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1 | คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 | คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3 

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์)การทางพิเศษฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17พ.ค.60

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร)  คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร) หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว – อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร – มีใบ กว. เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี – หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) – ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี – หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น โปรแกรมทางสถิติ, C/C++, Micro Controller ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  – […]

(20อัตราสมัครออนไลน์)กรมทางหลวง รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท1-26พ.ค.60

  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง  1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 12 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท – ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง – มีใบ ก.ว. – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท 2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 5 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง – มีใบ ก.ว. – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก […]

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,290 บัดนี้-12เม.ย.60

  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 17,290 บาท บัดนี้-12 เม.ย.60    

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์)การทางพิเศษฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-5เม.ย.60

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 สังกัดฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท (หากมีประสบการณ์ 16,830 บาท) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ "สมัครงาน" ภายในวันที่ 23 มี.ค.-5 เม.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม       

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29มี.ค.60

  กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท  คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบ ก.ว. ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ภายในวันที่ 9-29 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(สมัครออนไลน์)กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ปวส/ป.ตรี 7-27มี.ค.60

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครสองแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านไฟฟ้า – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 8 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท – ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.prd.go.th หัวข้อ "ข่าวรับสมัครสอบการแข่งขันฯ" ภายในวันที่ 7-27 มี.ค.60 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานฯ รับสมัครสอบบรรจุรับราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-21มี.ค.60

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ คุณวุฒิ ป.ตรี 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาทหรือตามที่ ก.พ.กำหนด 1. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 (สงขลา) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา ทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรีขึ้นไป 2. วิศวกรปฏิบัติการ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ สำนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพื้นที่ (กทม.) – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม – สอบผ่าน ก.พ. […]

BEM(รถไฟฟ้าMRT)รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี ปิดรับสมัคร28ก.พ./มี.ค.60

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“BEM”) เป็นผู้รับสัมปทานการให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษาโครงการรถไฟฟ้า 2 โครงการ ได้แก่โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) เส้นทางสถานีหัวลำโพง-สถานีบางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่-ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) ทั้ง 2 โครงการรวม 34 สถานี ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร เปิดรับสมัครพนักงาน 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้ หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวอัพเดทเมื่อวันที่ 25 ก.พ.60 ก่อนสมัครงาน โปรดโทรสอบถาม แผนกสรรหาและว่าจ้าง : 0 2354-2000 ต่อ 3101-3106 หรือเข้าไปเช็ครายละเอียดได้ที่หน้าเว็บ http://recruitment.bangkokmetro.co.th 1. เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ( .NET โปรแกรมเมอร์) 3 อัตรา ปิดรับสมัคร 31 มี.ค.60     2. เจ้าหน้าที่ […]

(สมัครทางไปรษณีย์ได้)คณะสัตวแพทยศาสตร์ มอ. รับสมัครงาน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.60

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้คณะสัตวแพทยศาสตร์ 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1. สัตวแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 22,000 บาท – สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภา – หากมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานด้านออร์โธปิดิกส์ หรือทันตกรรม หรืออายุรกรรมตามระบบ (Internal medicine) หรือวิสัญญี หรือเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และปฏิบัติงานตามช่วงเวลาที่กำหนดได้ – มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office โดยเฉพาะ MS Word, MS Excel, MS access – มีความสามารถในภาษาอังกฤษ และหากมีความสามารถในภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น จีน, มาเลเซีย เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครบัดนี้-31 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร ปิดรับสมัครเวลา 15.30 […]

1 2 3 4