สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ 14 พ.ค.-4 มิ.ย. 64

Advertisement   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.-4มิ.ย. 64 ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง วิศวกร ฝ่ายรับสัญญาณ สังกัดสำนักงานปฏิบัติการดาวเทียม 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป การรับสมัคร สมัครได้ 2 ช่องทาง 1. สมัครด้วยตนเอง ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดได้ที ่ www.gistda.or.th ยื่นเอกสาร ได้ที่ ฝ่ายพัฒนาองคืกรทรัพยากรบุคคล สำนับริหารกลาง สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น7 เลขที่ 120 หมู่ ที่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ฝั่งตะวันตก ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. […]