กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 ก.ค. – ก.ค.56

Advertisement กรมทางหลวงชนบท เปิดสอบพนักงานราชการ สังกัดสำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – ก.ค.56   Advertisement   กรมทางหลวงชนบท รับสมัครงานราชการ 2556 สังกัด สำนักทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ชื่อตำแหน่ง :     วิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน :     17290 บาท ประเภท :     วิชาชีพเฉพาะ จำนวนตำแหน่งว่าง :     1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับวุิฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     ออกแบบและคำนวณ พิจารณาตรวจสอบ ค้นคว้า […]

เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน เปิดรับสมัครงานราชการหลายตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เทศบาลตำบลกลางเวียง จ.น่าน เปิดรับสมัครงานราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ช่างโยธา,เจ้าพนักงาน ธุรการ,นิติกร,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ,วิศวกรโยธา,ครูผู้ช่วย   ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา ช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3 นิติกร จำนวน 1 อัตรา นักพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา ครูผู้ช่วย จำนวน 1 อัตรา สมัคงานราชการได้ที่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ (ศูนย์โอท็อป) สำนักงานเทศบาล ต.กลางเวียง […]

1 2 3