หอสมุดฯ ม.มหิดล รับสมัครวิศวกร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีประสบการณ์ สมัครออนไลน์บัดนี้-25ก.พ.62

    หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท มีประสบการณ์หรือเคยผ่านการอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในอาคาร การอนุรักษ์พลังงาน และการควบคุมระบบภายในอาคาร (แสดงหลักฐานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป AUTO CAD Microsoft Office มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC, IELTS หรืออื่น ๆ อายุไม่เกิน 2 ปี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment บัดนี้-25 ก.พ.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์26ธ.ค.61-21ก.พ.62

    สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า)  3 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) 3 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) 3 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมยานยนต์ หรือทางวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) 2 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอาหาร) 1 อัตรา : ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีอาหาร หรือทางวิทยาศาสตร์การอาหาร นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ 2 อัตรา : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ […]

รพ.กำแพงเพชร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า วุฒิ ป.ตรี 6-10ส.ค.61

    โรงพยาบาลกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กำหนด ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก 60 ปี โรงพยาบาลกำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ภายในวันที่ 6-10 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

(งานรัฐวิสาหกิจ)วิทยุการบินฯ รับสมัครบุคคลภายนอกบรรจุเป็นวิศวกรหลายอัตรา บัดนี้-20ก.ค.61

    บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรม ประจำปี 2561 ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานส่วนกลาง (ทุ่งมหาเมฆ/ดอนเมือง/สุวรรณภูมิ) และภูมิภาคหลายอัตรา วิศวกร (จราจรทางอากาศ/ธุรกิจ/มาตรฐานเครื่องวัด/เทคโนโลยีสารสนเทศ/พัฒนาทรัพยากรบุคคล) วิศวกรอากาศยาน วิศวกรศูนย์ประกอบการ วิศวกรจราจรทางอากาศ (ภูมิภาค)  เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://www.aerothai.co.th ภายในวันที่ 4-20 ก.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1 | คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 2 | คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 3 

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์)การทางพิเศษฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17พ.ค.60

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 (คอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร)  คุณสมบัติเฉพาะ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าสื่อสาร) หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว – อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร – มีใบ กว. เฉพาะสาขาที่สภาวิศวกรกำหนด ที่ไม่หมดอายุและไม่ถูกเพิกถอน – สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี – หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43) – ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี – หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น โปรแกรมทางสถิติ, C/C++, Micro Controller ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  – […]

(20อัตราสมัครออนไลน์)กรมทางหลวง รับสมัครสอบรับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท1-26พ.ค.60

  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง  1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 12 ตำแหน่ง เงินเดือน 17,500-19,250 บาท – ได้รับวุฒิ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง – มีใบ ก.ว. – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.โท 2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 5 ตำแหน่ง เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง – มีใบ ก.ว. – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก […]

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มอ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,290 บัดนี้-12เม.ย.60

  ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่งวิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 17,290 บาท บัดนี้-12 เม.ย.60    

(งานรัฐวิสาหกิจ สมัครออนไลน์)การทางพิเศษฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-5เม.ย.60

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร ระดับ 4 สังกัดฝ่ายก่อสร้างทางพิเศษ คุณวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 15,000 บาท (หากมีประสบการณ์ 16,830 บาท) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ "สมัครงาน" ภายในวันที่ 23 มี.ค.-5 เม.ย.60 คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม       

1 2 4