วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มธ.รับสมัครอาจารย์พยาธิวิทยา(ป.เอก)บัดนี้-20ก.ย.61

    วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สาขาพยาธิวิทยา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.เอก สาขาพยาธิวิทยา และสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาพยาธิวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยา  ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ อาคารปิยชาติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต บัดนี้-20 ก.ย.61 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-986-9213 ต่อ 7599 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://cicm.tu.ac.th