วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (บัดนี้ – 9 ต.ค.56)

Advertisement วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ด้านพัสดุ) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 ตุลาคม 2556 1.ชื่อตำแหน่ง : พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ) อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถตามขอบข่ายเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ สถานที่รับสมัคร อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้