วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา

Advertisement   วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี กลุ่มวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา กลุ่มวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา กลุ่มวิชา การบัญชี 2 อัตรา กลุ่มวิชา การโรงแรม 1 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาไทย 1 อัตรา กลุ่มวิชา สังคม 1 อัตรา กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา […]