วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา 2-6 ส.ค.64

Advertisement   วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี (ไม่ผ่าน ก.พ.) สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง 332 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 1. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (311) 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (304) 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) รหัสวิชา (209) 1 อัตรา […]