วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ วุฒิ ป.โท บัดนี้-31ก.ค.61

Advertisement     วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกสาขาการจัดการการท่องเที่ยว และขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]