วิทยาลัยพยาบาลฯ สงขลา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวช.

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,500 ต่อเดือน 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,500 ต่อเดือน คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) เพศชาย – ตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัครและผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว […]