วิทยาลัยพยาบาลฯ สงขลา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวช.

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,500 ต่อเดือน 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,500 ต่อเดือน คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) เพศชาย – ตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว – ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัครและผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว […]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 4 อัตรา

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง งานเหมาบริการ 4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งและอัตราจ้าง 1. จ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านงานพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การลงระบบ GFMIS ระบบ EGP สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้ เป็นต้น 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 2. จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เอกสารด้านต่าง ๆ และบริการข้อมูลทำสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้ผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้ เป็นต้น 1 […]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ (อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 305) ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2564 – 10 กันยายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (โปรดแต่งกายสุภาพ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(6อัตรา ไม่จำกัดสาขาวิชา)วพบ.กรุงเทพ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-2ส.ค.59

วิทยาลัยบรมราชชนนี กรุงเทพ รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินงานฝ่ายวิชาการ และฝ่ายบริหาร วุฒิ ปวส.ทุกสาขา/ป.ตรี ทุกสาขา/ป.โท ทุกสาขา จำนวน 6 อัตรา เงินเดือร 10,000-15,500 บาท เปิดรับสมัคร 13 ก.ค.-2 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (1 – 8 ส.ค.57)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา (1 – 8 ส.ค.57) ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง [ads=center] สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จ.ราชบุรี ต.บัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ สานที่รับสมัคร และทาง www.ckr.ac.th […]

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พะเยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง (21 – 28 ส.ค.56)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.พะเยา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   (21 – 28 ส.ค.56)     ชื่อตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล  อัตราเงินเดือน : 15,960 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี จ.พะเยา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045 – 431779 ค่าสมัครสอบ 100 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียน 3 […]