วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี บัดนี้-23พ.ย.61

    วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  1. พนักงานธุรการระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ (ทางคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2. พนักงานทั่วไป ระดับ 1 (แม่บ้าน) จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 8,690 บาท : มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคดรด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 12-23 พ.ย.61 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม