(ป.ตรีทุกสาขา)วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับสมัครงานบัดนี้-3ก.พ.60

Advertisement วิทยาลัยนานาชาติ มช. รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา  1. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านนโยบายและแผน) 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร)  2. พนักงานปฏิบัติงาน (ด้านพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท (คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร) ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัดนี้-3 ก.พ.60 ในวันและเวลาราชการ