วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครครู-ช่างซ่อม12อัตรา บัดนี้-19ต.ค.65

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 1. อาจารย์ดนตรีพื้นบ้าน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ป.โท ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต, ศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 2. ครูสอนดนตรีพื้นบ้านอีสาน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,000 บาท เพศชาย/เพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ป.ตรี ดุริยางคศาสตรบัณฑิต, ศึกษาศาสตร์บัณฑิต, ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา สาขาดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีพื้นเมืองหรือดนตรีไทย ที่มีความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศ คณะกรรมการคุรุสภา ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่องบุคคล ผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว […]

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 13อัตรา

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 1. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25 ปี ขึ้นไปในวันที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรีขึ้นไป หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต ครู ศาสตร์บัณฑิต ทางใดทางหนึ่ง ในสาขาวิชา หรือวิชาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ทางใดทางหนึ่ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 5 ปีขึ้นไป สามารถใช้และบริหารจัดการเทคโนโลยีหรือโปรแกรม MS-Office ZOOM, Google Meet, MS-Tearn และการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook, Youtube หรือโปรแกรมอื่นๆ การออกแบบโดย CANVA, Photoshop ฯลฯ สามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ อินสตาแกรม ไลน์ และ เพจ Facebook ขององค์กร มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพนิ่ง […]

วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครครู-พนง.อื่นๆ บัดนี้-2มิ.ย.65

  วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 1 ครูสอนนาฏศิลป์ไทย (ละครนาง) 1 อัตรา – วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อัตราเงินเดือน 12,000 บาท 2 ครูสอนนาฏศิลป์การแสดงพื้นบ้านอีสาน 1 อัตรา – วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อัตราเงินเดือน 10,500 บาท 3. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 1 อัตรา – วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป อัตราเงินเดือน 10,500 บาท 4. แม่บ้านหอพัก 1 อัตรา – วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) อัตราเงินเดือน 7,500 บาท 5. คนงานทำความสะอาด […]