วิทยาลัยชุมชนตาก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา

Advertisement   วิทยาลัยชุมชนตาก รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-24 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) ของวิทยาลัยชุมชนตาก (รอบที่ 5) 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 1.1 นักวิชาการศึกษา (บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี) 5 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 4 อัตรา ปฏิบัติงานในพื้นที่ ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 อัตรา 1.2 นักวิชาการศึกษา (ทำข้อมูลราชการ – บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี) 1 อัตรา อัตรา ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก (อ.เมืองตาก) 1 อัตรา 1.3 นักศึกษาฝึกงาน 11 […]