เช็ก วันหยุดเดือนธันวาคม 2564 อัปเดตล่าสุดมีวันไหนบ้าง เดือนนี้หยุดกี่วัน?

Advertisement เช็กปฏิทินวันหยุดเดือนธันวาคม วันหยุดราชการ-เอกชน อัปเดตล่าสุดมีวันไหนบ้าง เพื่อการวางแผนเดินทางช่วงสิ้นปี เอกชน ราชการ ธนาคาร หยุดวันไหนบ้าง รวมมาให้แล้ว เช็กเลย ความคืบหน้าล่าสุดของวันหยุดเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งตามปฏิทินวันหยุดราชการ ประกอบไปด้วยวันพ่อแห่งชาติ,วันรัฐธรรมนูญ, และ วันสิ้นปี สำหรับ วันหยุดเดือนธันวาคม 2564 มีวันสำคัญอย่าง “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันรัฐธรรมนูญ” ซึ่งจะมีการปรับเลื่อนเป็นวันหยุดชดเชย ทั้งนี้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานราชการ, เอกชน หรือธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งวันหยุดเดือนธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังนี้ วันอาทิตย์ 5 ธันวาคม 2564 วันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ หรือ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี โดยวันหยุดจะต่อเนื่องยาวไปจนถึง วันจันทร์ที่ 3 มกราคม หรือ […]