วัดศาลาแดง ประกาศตามหาญาติผู้เสียชีวิต หลังฝากศพไว้ 30 ปี จนฝุ่นเกาะโลง

Advertisement วัดศาลาแดง ประกาศตามหาญาติผู้เสียชีวิต หลังฝากไว้เป็นนานกว่า 30 ปี ขอให้ติดต่อกลับมาภายใน 30 วัน หากพ้นกำหนดจะจัดการสวดพระอธิธรรมและประชุมเพลิงต่อไป Advertisement เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 วัดศาลาแดง แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ได้มีการโพสต์ประกาศตามหาญาติผู้เสียชีวิตที่ได้มีการนำศพมาฝากไว้กับทางวัด โดยระบุว่า แจ้งประชาสัมพันธ์ด้วยมีร่างของผู้เสียชีวิตดังต่อไปนี้ 1. ไม่ทราบนาม และสกุล (โลงสีแดง โลงทรงจีน ด้านบน) 2. คุณบุญเทียน ไม่ทราบนามสกุล (โลงสีน้ำตาล) 3. ไม่ทราบนาม และสกุล (โลงสีขาว) และ โลงเปล่าทรงจีนสีแดง ไม่ทราบนาม สกุลผู้ฝาก Advertisement ได้ฝากอยู่กับทางวัดศาลาแดง ซึ่งผ่านมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี ทางวัดจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้แก่ญาติของร่างผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อกลับมายังทางวัดภายใน 30 วัน หรือ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2564 หากพ้นกำหนดดังกล่าวทางวัดศาลาแดงขออนุญาตดำเนินการจัดการสวดพระอธิธรรม […]