กรมควบคุมโรคจีน อ้าง “วัคซีนจีน” ป้องกันโควิดสายพันธุ์อินเดียได้ แต่ไม่บอกยี่ห้อ

Advertisement กรมควบคุมโรคของจีน อ้าง วัคซีนของจีนนั้น สามารถป้องกันเชื้อโควิด 19 สายพันธุ์อินเดียได้ ชี้หากมีการกลายพันธุ์ ก็แค่ใส่เชื้อตัวใหม่เข้าไปในขบวนการผลิต ไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยาก วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์โกลบอลไทมส์ ของจีน รายงานว่า กรมควบคุมและป้องกันโรคของจีน ระบุว่า วัคซีนโควิด 19 ของจีน สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์อินเดีย ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ โดยตอนนี้ ทางจีนกำลังศึกษาเกี่ยวกับโควิดสายพันธุ์อินเดีย และกำลังรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษา Advertisement นายจ้าว ยี่หมิง หัวหน้านักวิทยาศาสตร์และคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิคุ้มกันของกรมควบคุมโรคของจีน กล่าวว่า ในตอนนี้ สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำของจีนกำลังศึกษาเกี่ยวกับเชื้อ โควิด 19 และผลในเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า วัคซีนของจีนในตอนนี้ สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์นี้ได้ Advertisement ทั้งนี้ เชื้อโคโรนาไวรัสได้มีการปรับเปลี่ยนและกลายพันธุ์อยู่ตลอด และอาจจะทำใหวัคซีนที่มีอยู่ในตอนนี้ไม่เพียงพอที่จะป้องกันโรค แต่นายจ้าวบอกว่า “เราสามารถที่จะผลิตวัคซีนขึ้นมาใหม่และทำได้รวดเร็วโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเทคนิคอะไรมาก โดยเพียงแค่ใส่เชื้อของไวรัสเข้าไปในขบวนการผลิตเท่านั้น เจ้าหน้าที่ของจีนได้ศึกษาเรื่องไวรัสอย่างใกล้ชิด และถ้าไวรัสกลายพันธุ์จนทำให้วัคซีนที่มีอยู่ไม่สามารถใช้งานได้ เราก็จะผลิตวัคซีนตัวใหม่ออกมา” ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกกล่าว ไวรัสโควิดที่เกิดการกลายพันธุ์ในอินเดียนั้น ถือเป็นสายพันธุ์ที่สร้างความกังวลให้กับทั้งโลก เนื่องจากสายพันธุ์นี้สามารถติดต่อได้ง่าย และอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อ […]